INVITASJON TIL HARDANGERKONFERANSEN 2021

 

Hardangrkonferansen 2021 i eidfjord 10.-11.11.2021. set av dagane

Hovudtema er : Nye spelereglar - kven får grønt lys?


Her er Link til preinvitasjon
Siderkultur
Stride4Stride
Hardangerrådet - eit samarbeidsselskap for kommunane i Hardanger

NYHENDE FRÅ REGIONRÅDET

kopi av img 7068

LOKAL KULTUR- INTERNASJONAL SIDER


Sider frå Hardanger utviklar seg meir og meir,  og ambisjonane er store.  Dette forskings- og utviklingsprosjektet kan verta eit viktig bidrag når me i Hardanger tek mål av oss å verta internasjonalt kjende for sideren vår. Prosjektet er finansiert av Norway grants

Her er pressemeldinga sendt ut frå Norge.  

LES MEIR >>
img 8094

Regionalt møte FoU og Hardangerrådet

NIBIO Ullensvang inviterte Hardangerrådet til fellesmøte mellom FoU, næring og Hardangerrådet.
LES MEIR >>
ordf%c3%b8rarar i hardanger og sogn  foto hardangerr%c3%a5det

Pressemelding frå Hardangerrådet og Sogn Regionråd

Vil bli ei sterk politisk kraft.
LES MEIR >>
screenshot 2020-10-06 at 13 41 29

Samspel mellom Vestland fylkeskommune og regionråda i framtida

Samarbeid mellom regionråda i Vestland fylke - 6 regionråd/37 kommunar.
LES MEIR >>
hardanger%20ungdomsting%202018

Hardanger Ungdomsråd

Hardanger Ungdomsråd er eit regionråd for ungdom i Hardanger.
For å fremja saker som gjeld born og unge,  for å ta del og vera med å skapa framtida til Hardanger,  for å verta kjende med ungdommar frå heile regionen og for å verta kjende med regionen var Hardanger fyrst ute med å laga ein plattform for dei unge. 

Les meir >>

Mangfaldet i Hardanger

Mangfaldet er stort i Hardanger. Hardanger er ein region med 4 kommunar der ein kan leva det gode liv nede ved fjorden eller lagt inne på Hardangervidda. Det er stor breidde i arbeidsplassar som vert tilbydd, alt frå reiseliv og landbruk, til internasjonal industri, til offentleg forvalting og lokalsjukehus. Me har eit rikt kulturliv der tilboda varierer frå gode kommunale kulturskular til internasjonalt kunstnarsenter i Ålvik. Gode lokalsamfunn er eit kjenneteikn.
 

Arrangementskalender

larm

Kva skjer?

I Hardanger er det eit yrande folkeliv med cruiseskip, turistar, og ikkje minst festivalar. Spesielt om sommaren er det livleg i regionen. Dei seinare åra har det dukka opp ei rekke nye festivalar. Her finn du noko for ein kvar smak. 
musikk-i-hagen

Kunst og kultur

Hardanger har gjennom århundre inspirert kunstnarar og kulturutøvarar, og er framleis ein region med eit pulserande kulturliv. Det er svært gode kulturskular i alle Hardangerkommunane og prisen for kulturtilboda i kulturskulen er ganske rimelege. Det er mange kultur- og kunstarrangement i regionen, nokon store og nokon små, og noko for ein kvar smak.
tizir

Næringsliv

Næringslivet i Hardanger er variert. Vi har mange bedrifter som er verdsleiande på sine felt. I desse bedriftene finn me topp kompetansemiljø, som stadig flytter grensene for kva som mer mogleg å få til.
Merkevare Hardanger
Fotograf : Eli Lund, Hardanger Folkeblad
Landleg velværeturisme
Landleg velværetursime er produkt, aktivitet og økonomi med lokal  forankring, der kvalitet og bærekraft er i fokus.    
Les meir >>

Få oppdateringar frå Facebook

Kommunane i Hardanger

map_hardanger

Bilete frå Hardanger - Klikk på bileta for større versjon

Fleire bilete >>

Foto: Svere Hjørnevik/Fjord Norge