@ Visit Hardangerfjord

Hardangerrådet - eit samarbeidsselskap for kommunane i Hardanger

NYHENDE FRÅ REGIONRÅDET

img 9029

3 millonar til Rein Hardangerfjord

Framtidshavet, som saman med Hardangerrådet og Sunnhordlandsrådet driv prosjektet Rein Hardangerfjord, fekk 3 millonar kroner for å fortsetja med rydding og forsking på plast i Hardangerfjorden. Dei skal også starte førebuingar i Sognefjorden.
Link til Rein Hardangerfjord

Agenda Vestland  og Handelsens Miljøfond gav på direkte stønad til dette viktige arbeidet, som var og er verdas størte ryddeaskjon av plast.
Gunnhild Bøtker, forskar i Norce, kom med gode nyheiter som dei snart er klare til å legga fram. Men det nyttar!​

 

LES MEIR >>
coullage

Hardanger i Kaunas 15.-18.05.2023

Hardanger deltok på møte i prosjekt om sivilt engasjement og samfunnsbygging i Kaunas, der både universitet, næring, kommune og innenriksdepartementet deltok. 
Hardanger har delteke på vegne av VLFK sitt engasjement i Kaunas, 

LES MEIR >>
fylkesordf%c3%b6rar vitjar hr 2

Fylkesordføraren i Hardangerrådet

Fylkesordføraren vitja Hardangerrådet 27. april.
LES MEIR >>
img 8627

Kva kompetanse treng frukt- og sidernæringa i dag og i framtida?

Fagskulen og Hadangerrådet med inviterte på Hjeltnes 25.04.2023
LES MEIR >>
Uncorking-wine-cider
Stride4Stride
hardanger%20ungdomsting%202018

Hardanger Ungdomsråd

Hardanger Ungdomsråd er eit regionråd for ungdom i Hardanger.
For å fremja saker som gjeld born og unge,  for å ta del og vera med å skapa framtida til Hardanger,  for å verta kjende med ungdommar frå heile regionen og for å verta kjende med regionen var Hardanger fyrst ute med å laga ein plattform for dei unge. 

Les meir >>

Mangfaldet i Hardanger

Mangfaldet er stort i Hardanger. Hardanger er ein region med 4 kommunar der ein kan leva det gode liv nede ved fjorden eller lagt inne på Hardangervidda. Det er stor breidde i arbeidsplassar som vert tilbydd, alt frå reiseliv og landbruk, til internasjonal industri, til offentleg forvalting og lokalsjukehus. Me har eit rikt kulturliv der tilboda varierer frå gode kommunale kulturskular til internasjonalt kunstnarsenter i Ålvik. Gode lokalsamfunn er eit kjenneteikn.
 

Arrangementskalender

larm

Kva skjer?

I Hardanger er det eit yrande folkeliv med cruiseskip, turistar, og ikkje minst festivalar. Spesielt om sommaren er det livleg i regionen. Dei seinare åra har det dukka opp ei rekke nye festivalar. Her finn du noko for ein kvar smak. 
musikk-i-hagen

Kunst og kultur

Hardanger har gjennom århundre inspirert kunstnarar og kulturutøvarar, og er framleis ein region med eit pulserande kulturliv. Det er svært gode kulturskular i alle Hardangerkommunane og prisen for kulturtilboda i kulturskulen er ganske rimelege. Det er mange kultur- og kunstarrangement i regionen, nokon store og nokon små, og noko for ein kvar smak.
Kunst og kultur
tizir

Næringsliv

Næringslivet i Hardanger er variert. Vi har mange bedrifter som er verdsleiande på sine felt. I desse bedriftene finn me topp kompetansemiljø, som stadig flytter grensene for kva som mer mogleg å få til.
Næringsutvikling
Merkevare Hardanger
Fotograf : Eli Lund, Hardanger Folkeblad
Landleg velværeturisme
Landleg velværetursime er produkt, aktivitet og økonomi med lokal  forankring, der kvalitet og bærekraft er i fokus.    
Les meir >>
Prowell

Få oppdateringar frå Facebook

Kommunane i Hardanger

Kommunane

Bilete frå Hardanger - Klikk på bileta for større versjon

Fleire bilete >>

Galleri
Foto: Svere Hjørnevik/Fjord Norge