@ Visit Hardangerfjord

Hardangerrådet - eit samarbeidsselskap for kommunane i Hardanger

NYHENDE FRÅ REGIONRÅDET

Sluttrapport Siderkultur prosjekt 2020-2024

Prosjektet er no avslutta og sluttrapportering vert skrive i desse dagar. 
Hardangerrådet har hatt ansvar for arbeidsgruppe5 som handla om korleis sidernæringa for vår del kan vera del av lokalog regional samfunnsutvikling, samt å organisera besøk og deling av kunnskap.
Forsking og utvikling av sensorisk panel i Hardanger har vore særs viktig, men å læra av kvarandre er også svært nyttig og  utviklande.

Delrapporten kan du lese her

LES MEIR >>
screenshot 2024-02-07 13 41 05 - display 2

Regionalt kulturfond Hardanger 2024

Ny utlysing av regionalt kulturfond Hardanger. Det er ikkje søknadsskjema. Krav til søknad finn du her
LES MEIR >>
360ec926-8330-4cec-bd31-a1bc793c2633

Aktivitet og porsjekt i Hardangerrådet iks 2023

Her er årets nyttårsbrev med litt om aktiviteten og prosjekta våre i Hardangerrådet iks.
LES MEIR >>
ff29cca9-540b-45fe-82a9-7576ff11d195

Utlysing ny dagleg leiar i Hardangerrådet iks

No kan du søkja DAGLEG LEIAR stillinga i Hardangerrådet iks
LES MEIR >>
Uncorking wine & cider. Gå til side om siderkultur.
Gå til informasjon om Stride4Stride
Hardanger ungdomsting 2018

Hardanger Ungdomsråd

Hardanger Ungdomsråd er eit regionråd for ungdom i Hardanger.
For å fremja saker som gjeld born og unge,  for å ta del og vera med å skapa framtida til Hardanger,  for å verta kjende med ungdommar frå heile regionen og for å verta kjende med regionen var Hardanger fyrst ute med å laga ein plattform for dei unge. 

Les om Hardanger ungdomsråd >>

Mangfaldet i Hardanger

Mangfaldet er stort i Hardanger. Hardanger er ein region med 4 kommunar der ein kan leva det gode liv nede ved fjorden eller lagt inne på Hardangervidda. Det er stor breidde i arbeidsplassar som vert tilbydd, alt frå reiseliv og landbruk, til internasjonal industri, til offentleg forvalting og lokalsjukehus. Me har eit rikt kulturliv der tilboda varierer frå gode kommunale kulturskular til internasjonalt kunstnarsenter i Ålvik. Gode lokalsamfunn er eit kjenneteikn.
 

Arrangementskalender

Publikum på Bygdalarm i Øystese. Foto: Bygdalarm

Kva skjer?

I Hardanger er det eit yrande folkeliv med cruiseskip, turistar, og ikkje minst festivalar. Spesielt om sommaren er det livleg i regionen. Dei seinare åra har det dukka opp ei rekke nye festivalar. Her finn du noko for ein kvar smak. 
Musikk i hagen. Kunst og kultur i Hardanger

Kunst og kultur

Hardanger har gjennom århundre inspirert kunstnarar og kulturutøvarar, og er framleis ein region med eit pulserande kulturliv. Det er svært gode kulturskular i alle Hardangerkommunane og prisen for kulturtilboda i kulturskulen er ganske rimelege. Det er mange kultur- og kunstarrangement i regionen, nokon store og nokon små, og noko for ein kvar smak.
Kunst og kultur
Næringslivet i Hardanger. Foto: Tizir

Næringsliv

Næringslivet i Hardanger er variert. Vi har mange bedrifter som er verdsleiande på sine felt. I desse bedriftene finn me topp kompetansemiljø, som stadig flytter grensene for kva som mer mogleg å få til.
Næringsutvikling
Merkevare Hardanger
Fotograf : Eli Lund, Hardanger Folkeblad
Landleg velværeturisme
Landleg velværetursime er produkt, aktivitet og økonomi med lokal  forankring, der kvalitet og bærekraft er i fokus.    
Lær meir om landleg velværeturisme >>
Prowell

Få oppdateringar frå Facebook

Kommunane i Hardanger

Kommunane

Bilete frå Hardanger - Klikk på bileta for større versjon

Fleire bilete >>

Galleri
Foto: Svere Hjørnevik/Fjord Norge