@ Visit Hardangerfjord

Hardangerrådet - eit samarbeidsselskap for kommunane i Hardanger

NYHENDE FRÅ REGIONRÅDET

2f20a85e-d8dc-43e7-8d8e-55bcb8a3a251

Plastseminar i Norheimsund 14.09.2023: DET NYTTAR!

I forbindelse med verds største rydde aksjon Rein Hardangerfjord, heldt sjømatnæringa plastseminar i Norheimsund 14.09.2023. Her vart seminaret helsa av ordførar Torgeir Næss, Kvam herad og Hardangerrådet.
Det er umogleg ikkje å bli inspirert etter eit slikt seminar, som fortalde sanninga men fokuserte på løysingane. Og dette er engasjerte folk som veit det nyttar.
 

LES MEIR >>
rein-hardangerfjord-plastseminar-program-060923-724x1024

REIN Hardangerfjord 2023

Fredag 15.september er det igjen klart for verdas største ryddeaksjon: REIN Hardangerfjord.
I den anleding er det Plastsemiar torsdag 14.09.23 i Norheimsund. MEld deg på HER:

LES MEIR >>
img 0050

Frukt- og sidernæringa inviterte lokalpolitikarar frå Hardanger til informasjonsmøte 9/8/2023

Mange lokale politikarar møtte, samt at det var besøk frå Hordalandsbenken/Stortinget ved Ove Trellevik og Sveinung Rotevatn.

 

LES MEIR >>
invitasjon hardangerkonferanen 2023 2

Hardangerkonferansen 2023 - set av datoane!

Her finn du meir informasjon
LES MEIR >>
Uncorking-wine-cider
Stride4Stride
hardanger%20ungdomsting%202018

Hardanger Ungdomsråd

Hardanger Ungdomsråd er eit regionråd for ungdom i Hardanger.
For å fremja saker som gjeld born og unge,  for å ta del og vera med å skapa framtida til Hardanger,  for å verta kjende med ungdommar frå heile regionen og for å verta kjende med regionen var Hardanger fyrst ute med å laga ein plattform for dei unge. 

Les meir >>

Mangfaldet i Hardanger

Mangfaldet er stort i Hardanger. Hardanger er ein region med 4 kommunar der ein kan leva det gode liv nede ved fjorden eller lagt inne på Hardangervidda. Det er stor breidde i arbeidsplassar som vert tilbydd, alt frå reiseliv og landbruk, til internasjonal industri, til offentleg forvalting og lokalsjukehus. Me har eit rikt kulturliv der tilboda varierer frå gode kommunale kulturskular til internasjonalt kunstnarsenter i Ålvik. Gode lokalsamfunn er eit kjenneteikn.
 

Arrangementskalender

larm

Kva skjer?

I Hardanger er det eit yrande folkeliv med cruiseskip, turistar, og ikkje minst festivalar. Spesielt om sommaren er det livleg i regionen. Dei seinare åra har det dukka opp ei rekke nye festivalar. Her finn du noko for ein kvar smak. 
musikk-i-hagen

Kunst og kultur

Hardanger har gjennom århundre inspirert kunstnarar og kulturutøvarar, og er framleis ein region med eit pulserande kulturliv. Det er svært gode kulturskular i alle Hardangerkommunane og prisen for kulturtilboda i kulturskulen er ganske rimelege. Det er mange kultur- og kunstarrangement i regionen, nokon store og nokon små, og noko for ein kvar smak.
Kunst og kultur
tizir

Næringsliv

Næringslivet i Hardanger er variert. Vi har mange bedrifter som er verdsleiande på sine felt. I desse bedriftene finn me topp kompetansemiljø, som stadig flytter grensene for kva som mer mogleg å få til.
Næringsutvikling
Merkevare Hardanger
Fotograf : Eli Lund, Hardanger Folkeblad
Landleg velværeturisme
Landleg velværetursime er produkt, aktivitet og økonomi med lokal  forankring, der kvalitet og bærekraft er i fokus.    
Les meir >>
Prowell

Få oppdateringar frå Facebook

Kommunane i Hardanger

Kommunane

Bilete frå Hardanger - Klikk på bileta for større versjon

Fleire bilete >>

Galleri
Foto: Svere Hjørnevik/Fjord Norge