Hardangerkonferansen 2021

Hardangerkonferansen 2021
Velkomen-til-fruktbare-Hardanger
Velkomen til fruktbare Hardanger
Klikk her for å lesa brosjyra >>
Uncorking-wine-cider
Stride4Stride
Hardangerrådet - eit samarbeidsselskap for kommunane i Hardanger

NYHENDE FRÅ REGIONRÅDET

invitasjon27 10 21

WEBINAR 27.10.2021: Kulturarv oppretheld distriktsutvikling

Velkomen til WEBINAR kl 1300-1500 onsdag 27.10.2021.

I forbindelse med vårt prosjekt "SIDERKULTUR" har du høve til å delta på dette møtet som tek føre seg kulturarv, visuel kultur og arkitektur i landskap, tettstader og bebyggelse. Korleis kan tradisjon styrka vår identitet og kor me kjenner oss heime?
Møtet vil også ta opp korleis sidernæringa er med på å utvikla distriktet vårt og vinproduksjon er det for andre.

SJÅ INVITASJON HER

LES MEIR >>
bilde invitasjon

HARDANGER KONFERANSEN 2021

HARDANGERKONFERANSEN 2021 I EIDFJORD 10.-11.11.2021. SET AV DAGANE HOVUDTEMA ER : Nye spelereglar - kven får grønt lys?

HER ER LINK TIL INVITASJON

LES MEIR >>
5435ff1b-228d-4364-9242-8824ca43ac3a

SMAKS WORKSHOP på forskardagen i Odda

Det var ein kjekk dag! Me hadde fokus på smak på vår stand. I prosjektet Uncorking wine and cider typicality (sjå vedlagte flyer), skal me mellom anna etablera eit sensorisk panel for evaluering av sider frå Hardanger. I eit sensorisk panel bruker ein sansane våre for å finne det som er typiske eigenskapar for eit produkt. Under forskingsdagane i Odda fekk ungar og vaksne vera på eit «Smaks-workshop». Dei var utfordra til å beskriva sensoriske eigenskapar til eple og eplesaft, og til å skilje eplesaft frå ulike eplesortar ifrå kvarande.

FLYER 

LES MEIR >>
img 2976

I dag var Piateed i Hardanger og Voss

I dag heldt  Maria Stavang føredrag for ungdomar i heile Hardanger og Voss. Det var kjempebra- tusen takk for at du kom til oss!
Føredraget vart livestreama frå Odda ungdomskule, takk for at me fekk koma til dykk!
Sjølve sendinga stod VOSS LYD for, takk for strålande gjennomføring!
Og tusen takk for positivt svar på søknaden og gåva me fekk frå Sparebankstiftinga Hardanger.
Arrangør var Hardanger og Voss Ungdomsråd - saman får me det til!

LES MEIR >>
hardanger%20ungdomsting%202018

Hardanger Ungdomsråd

Hardanger Ungdomsråd er eit regionråd for ungdom i Hardanger.
For å fremja saker som gjeld born og unge,  for å ta del og vera med å skapa framtida til Hardanger,  for å verta kjende med ungdommar frå heile regionen og for å verta kjende med regionen var Hardanger fyrst ute med å laga ein plattform for dei unge. 

Les meir >>

Mangfaldet i Hardanger

Mangfaldet er stort i Hardanger. Hardanger er ein region med 4 kommunar der ein kan leva det gode liv nede ved fjorden eller lagt inne på Hardangervidda. Det er stor breidde i arbeidsplassar som vert tilbydd, alt frå reiseliv og landbruk, til internasjonal industri, til offentleg forvalting og lokalsjukehus. Me har eit rikt kulturliv der tilboda varierer frå gode kommunale kulturskular til internasjonalt kunstnarsenter i Ålvik. Gode lokalsamfunn er eit kjenneteikn.
 

Arrangementskalender

larm

Kva skjer?

I Hardanger er det eit yrande folkeliv med cruiseskip, turistar, og ikkje minst festivalar. Spesielt om sommaren er det livleg i regionen. Dei seinare åra har det dukka opp ei rekke nye festivalar. Her finn du noko for ein kvar smak. 
musikk-i-hagen

Kunst og kultur

Hardanger har gjennom århundre inspirert kunstnarar og kulturutøvarar, og er framleis ein region med eit pulserande kulturliv. Det er svært gode kulturskular i alle Hardangerkommunane og prisen for kulturtilboda i kulturskulen er ganske rimelege. Det er mange kultur- og kunstarrangement i regionen, nokon store og nokon små, og noko for ein kvar smak.
tizir

Næringsliv

Næringslivet i Hardanger er variert. Vi har mange bedrifter som er verdsleiande på sine felt. I desse bedriftene finn me topp kompetansemiljø, som stadig flytter grensene for kva som mer mogleg å få til.
Merkevare Hardanger
Fotograf : Eli Lund, Hardanger Folkeblad
Landleg velværeturisme
Landleg velværetursime er produkt, aktivitet og økonomi med lokal  forankring, der kvalitet og bærekraft er i fokus.    
Les meir >>

Få oppdateringar frå Facebook

Kommunane i Hardanger

map_hardanger

Bilete frå Hardanger - Klikk på bileta for større versjon

Fleire bilete >>

Foto: Svere Hjørnevik/Fjord Norge