HARDANGER OG VOSS MUSEUM

Hardanger og Voss museum har stor geografisk spreiing og stor tematisk breidd, og driv innsamling, bevaring, forsking og formidling tufta på kulturuttrykk frå fortid og samtid.
Skyspace i Øystese
I tillegg til kulturhistoriske museum omfattar Hardanger og Voss museum eit av dei få reine skulpturmusea i landet, eit kunsthus for kunst av høg internasjonal kvalitet og eit freda mellomaldertun av nasjonal verdi.

Museet er regionsmuseum for dei sju Hardangerkommunane Eidfjord, Granvin, Jondal, Kvam, Odda, Ullensvang, Ulvik og for Voss kommune, og driv i tillegg eit nasjonalt senter for fartøyvern.

Les meir på www.hardangerogvossmuseum.no
   
Hardanger og Voss museum