KUNSTNARSENTERET MESSEN

Kunstnarsenteret tilbyr gjestekunstnaropphald for norske og internasjonale kunstnarar frå alle kunstdisiplinar.

I Kunstnarhuset kan ein bu og arbeide saman med andre gjestekunstnarar og kunstnarar frå regionen som har sin arbeidsplass i huset. Det er for tida 7 kunstnarar frå regionen som arbeider her, og me har opp til 5 gjester buande på same tid.

Gjestekunstnaropphald kan vare opp til 3 månader.

Me har også vertskap i huset, begge kunstnarar, som bur og arbeider i huset.

Les meir på khmessen.no
Kunstnerhuset Messen-illustrasjon