KUNST OG KULTUR I HARDANGER

Hardanger har gjennom århundre inspirert kunstnarar og kulturutøvarar, og er framleis ein region med eit pulserande kulturliv. Det er svært gode kulturskular i alle Hardangerkommunane og prisen for kulturtilboda i kulturskulen er ganske rimelege. Det er mange kultur- og kunstarrangement i regionen, nokon store og nokon små, og noko for ein kvar smak.
Kunst og kultur i Hardanger
Det er i tillegg mange galleri og andre kulturattraksjonar. Les meir her:  www.hardangerfjord.com/no/Attraksjonar