Hardanger
Friluft
Tryggleik
Lukka
Hardanger
Grants-logo-kvit
Sidersafari15

 

ER DU KLAR FOR EI REISE TIL EI VERD AV VIN OG SIDER?

Langs vegen får du oppleva eit fantastisk landskap med rike tradisjonar på å dyrka druer eller epler, der lokalbefolkningen veit å verdsette naturens frukter, og stolte fører vidare lokal produksjon av av vin og sider.

Denne reisa vil samla kompetanse, kunnskap, tradisjon og kultur for folk iSlovenia, Kroatia, Nord-Makedonia og Noreg  der oppgåva er å fremja distriktsutvikling gjennom auka felles forsking, kunnskap og merksemd.

 

VIN- OG SIDERKULTUR FORMAR FRAMTIDA TIL DISTRIKTA

Ver med å utvikla distriktsidentitet gjennom:
 • utveksling av beste praksis for å fremje distriktsutvikling, vin- og siderturisme, og lokalt samarbeid mellom bønder og produsentar.
 • utforming av ein "terroir"-modell for Vipava Valley, Slavonia, Tikveš og Hardanger for å fremja global konkurransekraft for lokale aktørar.
 • nettverk av lokale interessentar.
a42ecc69-fc29-4849-8977-56883e7e46e3
22bc40f3-440c-43b2-94b7-4e7f9ed90e1b

KUNNSKAP BYGGJER REGIONAL IDENTITET OG KONKURRANSEDYKTIGE DISTRIKT

Bli med osså utvikla:

 • kunnskapen om kvalitets vin- og siderproduksjon, gjennom leiande ekspertar på området.

 • ein e-læringsplattform med profesjonelle on-line kurs og publikasjonar.

 • lokale og transnasjonale møteplassar for å  læra om vin og sider.


 

FORSKARAR AVSLØRER LØYNDOMEN BAK VIN- OG SIDER TYPISITET

 
Lær korleis forskarar, ekspertar og studentar vil:

 • styrka forsking ved å etablera eit sensorisk evalueringsnettverk på Balkan og bygga eit forskings-og utviklingssenter for Sider i Hardanger.
 • gjennomføra ein omfattande “terroir”-studien på Balkan, spesielt i regionen Tikveš.​
 • for fyrste gong definera typisiteten til Zelen- og Pinelavinar frå Vipava-dalen i Slovenia, Graševina frå Slavonia i Kroatia og finna typisiteten i  tradisjonel Sider frå Hardanger.
Kulturlandskap%20Lutro
46cded1f-66cc-4f7e-82c2-a3e0aa64ec5d

BLI MED OSS Å UTFORSK

 • kva det som gjer lokal vin og sider så unik

 • korleis forskarar definerar særpreg i fermenterte (gjæra) lokal drikke

 • kvifor terroir styrkjer  identitetog mykje meir….

 

Kva skjer?

sidersafari med bes%c3%b8k

Hardanger fekk besøk frå Slovenia 01.09.2023

På studietur til Hardanger for å sjå korleis me arbeider med sider for å fremja regionen vår.
Ser på sidernæringa men også reiselivsnæringa og lokalsamfunnet.
 

LES MEIR >>
img 7867

Besøk på University of Nova Gorica, Slovenia

Hardanger har samarbeid med dette unviersitetet i mange år, og betydd mykje for utviklinga av sider i Hardanger og Norge.
LES MEIR >>
IMG_7605

Prosjektet er sponsa av:

last%20ned

Uncorking wine & cider typicality is implemented by:

NIBIO.jpg
Hardanger Siderprodusentlag.jpg
Nofima.jpg
Hardangerrådet.jpg
FØLG PROSJEKTET PÅ SOSIALE MEDIA
OPPDAG
Prosjektet Uncorking rural heritage: indigenous production of fermented beverages for local cultural and environmental sustainability er finansiert av Island, Liechtenstein og Noreg gjennom EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation. Me kallar det Siderkultur og det handlar om tradisjonell produksjon av sider og vin for å ta vare på lokal kultur og eit berekraftig miljø. Målet med prosjektet er å fremja distriktsutvikling gjennom auka forsking og kunnskapsformidling, og bruk av “terroir” som tilnærming for vin- og siderproduksjon i Slovenia, Kroatia, Nord-Makedonia og Noreg

www.eeagrants.org         #EEANorwayGrants   #FundforRegionalCooperation
regionalcoopmag.net     #RegionalCoopMag