Hardanger
Friluft
Tryggleik
Lukka
Hardanger
Hardanger
Grants-logo-kvit
eog-LOGO_bold
Regional-Coorporation-Magazine
Sidersafari15Er du klar for ei reise til ei verd full av vin og sider?

Langs vegen får du oppleva eit fantastisk landskap med rike tradisjonar på å dyrka druer eller epler, der lokalbefolkningen veit å verdsette naturens frukter, og stolte fører vidare lokal produksjon av av vin og sider.

Denne reisa vil samla kompetanse, kunnskap, tradisjon og kultur for folk iSlovenia, Kroatia, Nord-Makedonia og Noreg  der oppgåva er å fremja distriktsutvikling gjennom auka felles forsking, kunnskap og merksemd.

BLI MED OSS å utforska
  • kva det som gjer lokal vin og sider så unik
     
  • korleis forskarar definerar særpreg i fermenterte (gjæra) lokal drikke
     
  • kvifor terroir styrkjer  identitet
og mykje meir….
Kulturlandskap%20Lutro

Sidereventyret i Hardanger - Arendalsuka 2021

Samarbeid%20fr%C3%A5%20presentasjonen

Regionalt Cooperation Magazine - nytt digitalt blad

CIDER CLUSTER - BUILDING A NEW INDUSTRY BY SHARING KNOWLEDGE
CIDER CLUSTER - BUILDING A NEW INDUSTRY BY SHARING KNOWLEDGE
Her kjem 2 utgåva av dette internasjonale bladet som føl alle prosjekt under Fund for Regional Cooperation/EEA Grants. Dette er eit nyoppstarta arbeid, og alle prosjekt har ansvar for å levera artiklar til bladet.
Denne utgåva har framside med bilder frå Hardanger, og ein artikkle om sider på side 28 og 29 under tittel: " Cider Cluster - building a new industry by sharing knowledge."
LINK TIL 2.UTGÅVA
LINK TIL BLADET SIN NETTSTAD
LINK TIL FUND FOR REGIOANL COOPERATION


Fund for Regional Cooperation støttar prosjekt som tek føre seg vanlege utfordringar i Europa, prosjekt som samarbeider på tvers av landegrenser.
Målet med fondet er å styrka internasjonalt samarbeid for å løysa utfordringar i Europa, og er delt inn i 8 tema med ulike program.
Vårt prosjekt "Siderkultur" er under "Fund for Regional Cooperation".
Sjå her for andre TEMA . Dette nye bladet tek føre seg dei fleste temagruppene, og kvar gruppe får ansvar for 1-2 artikklar pr nummer.
img 0518

Forskarar avslører løyndomen bak vin- og sider typisitet


LES MEIR >>
img 7097

Kunnskap byggjer regional identitet og konkurransedyktige distrikt


LES MEIR >>
img 0364

Vin- og siderkultur formar framtida til distrikta


LES MEIR >>

Partnarar

UNG
Ajdovs%CC%8Cc%CC%8Cina
Kommunen%20Ajdovs%CC%8Cc%CC%8Cina%20(Slovenia)
LO%20Ra%20Agency%20Pozega
Tikves%20Winery
NIBIO
Nofima
Siderklynga%20i%20Hardanger
10%20HR
Prosjektet Siderkultur «Uncorking rural heritage» tek føre seg tradisjonell produksjon av sider og vin som lokal kultur og eit berekraftig miljø. Det er finansiert av Island, Liechtenstein og Norge gjennom EEA og Norway Grants Fund for Regional Cooperation. Målet med prosjektet er å fremja utvikling i distrikta med å betra forskningskapasitet og kunnskapsformidling, og bruka "terroir" som tilnærming for vin- og siderproduksjon i spesifikke område i Slovenia, Kroatia, Nord-Makedonia og Norge.