Hardanger
Friluft
Tryggleik
Lukka
Hardanger
2%20BANNER_1_Stride4Stride_984x170
4%20EARLALL%20logo
5%20EU%20logo

Kva skjer?

kopi av img 7068

Dette er ei overskrift

Dette er innleiingsteksten. Den treng ikkje vera så veldig lang. Nokre få setningar er nok.
LES MEIR >>
kopi av img 7068

Dette er ei overskrift

Dette er innleiingsteksten. Den treng ikkje vera så veldig lang. Nokre få setningar er nok.
LES MEIR >>
kopi av img 7068

Dette er ei overskrift

Dette er innleiingsteksten. Den treng ikkje vera så veldig lang. Nokre få setningar er nok.
LES MEIR >>

Introduksjon skritt for skritt

PARTNARANE

Prosjektet er internasjonalt og eit samarbeid mellom 6 Europeiske regionar og 12 partnarar. Felles for alle er dei raske økonomiske og sosiale endringane samfunna våre står ovenfor og utfordringar det skapar. Me tek føre oss utfordingane med endra behov for kompetanse som utfordrar utdanningar og system for utdanningar.

Frå Norge er Vestland fylkeskommune med Karrieresenteret Vestland partnar og Hardangerrådet er partnar på vegne av Hardangerkommunane og vår leiarrolle i “Samarbeidsarena Hardanger og Voss”
 

KOMPETANSEGAPET 

I prosjektet skal me dela erfaringar og saman arbeida fram løysingar som kan møta framtidas utfordringar. Prosjektet starta under pandemien, og har også dei utfordringane med i arbeidet.  Covid 19 har skapt endå større utfordringar for både arbeidsgjevar og arbeidstakar, og som vanleg er dei med lågast utdanning hardast råka.

Kompetansegapet er ei global utfordring som må handterast lokalt. Denne modellen med samarbeid og deling på tvers av regionar og land, er eit godt verktøy. Målet er at ingen skal stå uten jobb, og at arbeidsgjevarar får kompetent arbeidskraft.

LÆRE HEILE LIVET 

For å får jobb eller halda på jobben i framtida trengs det ulike tilbud for å få rett kompetanse, og alle må vera budde på å læra nye ting heile livet.

Desse tilbuda kan vera omskulering, kompetanseheving, nye utdanningar eller bladnding av desse.

Slike tilbud om utdanning og kompetanseheving vil også kunna dempa på den store krisa pandemien har skapt mange stader, og særleg fordi det er dei med lågast utdanning som er hardast ramma og har høgast risiko for å mista jobben.
 

KORLEIS SKAL ME ARBEIDA I PROSJEKTET? 

Det skal arrangerast 4 workshops som tek føre seg ulike utfordringar i arbeidet med å tetta kompetansegapet og har fokus på å læra av kvarandre. 

Desse skal arrangerast 4 ulike stader, og kvart seminar skal: belysa ei tema; ha studiebesøk ; invitera med seg aktuelle lokale representantar.

Hardanger og Vestland skal ha Workshop Vestland hausten 2022  med tema - “Kompetansesamarbeid i Vestland.

Her skal me ta opp bygging av REGIONALT ØKOSYSTEM FOR KOMPETANSEBEHOV og kven som bør vera ein del av det. 

Partnarar

1%20Lead%20partner%20Brittany%20Region
2%20Tuscany%20Region
3%20Varazdin%20County
4%20Vestland%20County
5%20Basque%20Government
6%20Catalonia%20Government
7%20Instiutt%20in%20Tuscany
8%20Secondary%20School%20Arboretum%20Opeka
9%20Sredjna%20strukovna%20skola%20Varazdin
10%20HR
11%20Vocational%20high%20school%20Varazdin
12%20Earlall