Hardanger
Friluft
Tryggleik
Lukka
Hardanger
2%20BANNER_1_Stride4Stride_984x170

Internasjonalt kommunenettverk Vestland

earlall p%c3%a5 internasjonalt kommunenettverk
Internasjonalt kommunenettverk Vestland. Ny programperiode Erasmus+ 2021-2027. På møtet deltok leiar i EARLALL Noelia Cantaro, der VLFK er medlem. Ho deltek også i Stride4 Stride prosjektet. EARLALL står for Europeisk organisasjon for livs lang læring regionalt og lokalt.
Utviklingsplan for Vestland og Strategi for internasjonalt samarbeid 2020-2024 peikar begge på at internasjonalt samarbeid er viktig for å nå måla med å utvikle Vestland til ein berekraftig og nyskapande region. Me står ovanfor felles globale samfunnsutfordringar og det er naudsynt å samarbeida for å finna nye og betre løysingar. Deltaking i EU/EØS prosjekt og anna europeisk samarbeid er nettopp ein arena for dette.

Publisert 2021-04-20 12:43