Hardanger
Friluft
Tryggleik
Lukka
Hardanger
Hardanger - Lukka, tryggleik, friluft
Hardanger
toppbanner-HR

Meir pengar til Nyetablering i Hardanger

Hardanger har fått tilleggsløyving frå Hordaland fylkeskommune og  tilsagnet er på  kr 145.000,-

 
Søknader må sendast på www.­regionalforvaltn­ing.­no under støtteordninga Regionalt Etablerafond Hardanger 2018. Søknadane vert handsama fortløpande, og det er lagt opp til rask sakshandsaming. Ingen søknadsfrist.

Meir informasjon og krav til søknad finn du på http://www.hardanger.com/hardangerr%C3%A5det/nyhende
Kontaktperson er: Trude Lægreid Rinaldo, Konsulent i Hardangerrådet mail: trude.rinaldo@hardangerraadet.no tlf: 48954550

Publisert 2018-06-22 11:56