toppbanner-HR

Regionalt Kulturfond Hardanger 2019

img 9503

Hardangerkommunane deler ut kr 100.000,- i felleskap for å stimulera kulturutvikling i Hardanger.


Det er ikkje søkjnadsskjema 

RETNINGSLINJER FOR REGIONALT KULTURFOND HARDANGER, av 12.06.2017

Retningslinjer for søknadane er :
1. Nye tiltak skal prioriterast.
2. Det skal leggast vekt på at tiltaka fremjar regionalt samhald og samhandling, og såleis styrkjer Hardangerkjensla.
3. Tiltaka må femna om fleire kommunar og vera i Hardanger.
4. Det bør leggast vekt på at tiltaka fremjar næringsutvikling.
5. Krav til søknaden og sakshandsaminga: Søknadane må innehalda minst følgjande opplysningar:
a) Ansvarleg søkjar (person, ansvarleg selskap, frivillig organisasjon)
b) Skildring av tiltaket sin ide og målsetjingar
c) Budsjett
d) Finansieringsplan Dersom prosjektet går over fleire år , skal budsjett og finansieringsplan vera periodisert.
6. Avgrensingar Regionalt kulturfond skal som hovedregel ikkje nyttast som garanti for lån/ til lån eller som driftstilskot. Det kan som regel ikkje ytast tilskot ut over 1/3 av finansieringa.
7. Søknadsfrist er 01.06.2019

Publisert 2019-04-26 13:56


FLEIRE NYHENDE

Arkiv >>

IS Fjordvegen
Film Location Hardanger
Kom an - vegvisar for nyskaping i Hordaland
Flag_of_Europe_svg
This project is co-funded by the European Union
Hardangerrådet
Postadresse: 
Postboks 78, 5782 Kinsarvik
Besøksadresse: 
Kjobergbygget, Kinsarvik

Tlf: 53 67 14 50    
E-post: post@hardangerraadet.no
Følg oss
facebook
twitter
instagram
IS Fjordvegen
Kom an - vegvisar for nyskaping i Hordaland
Film Location Hardanger
Flag_of_Europe_svg
This project is co-funded by the European Union
Hardangerrådet
Postadresse: 
Postboks 78, 5782 Kinsarvik
Besøksadresse: 
Kjobergbygget, Kinsarvik

Tlf: 53 67 14 50    
E-post: post@hardangerraadet.no
Følg oss
facebook
twitter
instagram
Lenkjer