framtida-er-sponsa-av-hardanger
Lukka er å bu i naturskjøne omgjevnader i Hardanger. Her har me gode oppvekstvilkår, rein og frisk luft, og ingen rushtrafikk. Flytta til Hardanger? Sjekk ledige stillingar og hus under!
  • Reisemål Hardanger Fjord as

  • Aktivitet- tur for to, fisking på fjorden Foto: Terje Rakke/ Nordic Life AS/ Reisemål Hardanger Fjord as/ Fjord Norge AS

  • Lofthus i Hardanger Foto: CH/innovation norway

Skule/ barnehage
i Hardanger >>
Hus i
Hardanger >>
Jobb i
Hardanger >>
Lukka er å bu i naturskjøne omgjevnader i
Hardanger. Her har me gode oppvekstvilkår, 
rein og frisk luft, og ingen rushtrafikk. Flytta til
Hardanger? Sjekk ledige stillingar og hus under!
tekstbg-forsidebanner2
Framtida er sponsa av Hardanger
vegg

HARDANGER BERLIN 2021

IMG_7493
FOR MEIR INFORMASJON OG SØKNADSSKJEMA SJÅ
HARDANGERKUNSTLAG.NO

SØKNADSSKJEMA HER
 
MERK AT EIENGINNSATS/GEBYR ER KR 100 PR DØGN PR BUANDE FOR ALLE DAGAR TILDELT
 
 

Sidersafari i Hardanger

Sidersafari16
Sidersafari%209%20aga

Pressemelding om tiltak og arbeid i Hardangerregionen ifm koronakrisa

Hardangerrådet og Team Hardanger med næringshagane samarbeider no tett for å støtta næringslivet i Hardangerregionen gjennom denne krisa som råkar alle på ein eller annan måte.
Målet er å koma ut sterkare enn før. Regionalt samarbeid er no viktigare enn nokon gong, det gjev oss kunnskap og balanse til å våga å ta gode avgjerder for korleis vi best kjem igang att når verksemdene skal starta opp.
Her er pressemeldinga

REGIONALT ETABLERARFOND HARDANGER 2020

Regionalt Etablerarfond Hardanger 2020

Vestland fylkeskommune vidarefører ordninga med regionale etablerarfond.
Hardanger er ein av regionane, og omfattar kommunane Eidfjord, Kvam, Ullensvang, Ulvik og Voss.
Midlane skal tildelast som tilskot på inntil kr. 50 000,- og skal bidra til gjennomføring av tiltak i tidleg oppstartfase.
Etablerarfondet vert forvalta av Hardangerrådet.
Meir informasjon på www.hardanger.com


Aktuelle søkjarar

Målgruppa er etablerarar og ny næringsverksemd som fell utanfor Innovasjon Noreg si ordning
med «etablerartilskot til gründerbedrifter med vekstambisjonar og ein forretningsidé som representerer noko vesentleg nytt i marknaden».
Tilskotet vert gitt innanfor rammene av bagatellmessig støtte.
Prosjekt eller tiltak som det vert søkt om midlar til må vere forankra i ein eller fleire av kommunane i den regionen det vert søkt om tilskot i.
Prosjektet skal ha god kvalitet, søkjar skal ha god gjennomføringsevne og verksemda som vert etablert bør innehalda minst eitt årsverk.

Søknadsfrist
Søknader blir handsama fortløpande, og det blir lagt opp til rask sakshandsaming.
Ingen søknadsfrist.
Søknadane skal sendast inn elektronisk gjennom www.regionalforvaltning.no
For meir informasjon ta kontakt med Hardangerrådet iks
Telefon 53671450
Mail: post@hardangerraadet.no
Kontaktperosn: Trude L. Rinaldo
15056754_366398850411144_6168424501437530112_n

HARDANGER UNGDOMSTING 2020

INNKALLING
REFERAT
PRESENTASJONAR: Stian Opedal, Vestland fykeskommune
                                    Anna Mo Bjørklund, Kvam Familie og Læringssenter
_1144436
Hardingtinget 2020
Hardangerrådet 2020

Hardangerrådet i 2020

Voss herad: Hans-Erik Ringkjøb

Ulvik herad: Hans Petter Thorbjørnsen
Ullensvang kommune: Roald Aga Haug
Kvam herad: Torgeir Næss
Eidfjord kommune: Anders Vatle


 
GOD JUL
foto: Jostein Eitrheim
Hardangerkonferansen 2019
IMG_3381

Studietur til Lofoten 2019

Merkevare Hardanger
Fotograf : Eli Lund, Hardanger Folkeblad

Nyhende frå regionrådet

Hardangerrådet - eit samarbeidsselskap for kommunane i Hardanger

Noreg som attraktiv kulturdestinasjon

I går la Kulturdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet saman ut: 
Pressemelding
Strategi for kultur og reiseliv - Noreg som attraktiv kulturdestinasjon.
Dette arbeider me aktiv med også i Hardanger. Hardanger Kulturråd, Visit Hardangerfjord og Hardangerrådet skal drøfta ilag fyrstkomande mandag.

LES MEIR >>

SIDERKLYNGA HARDANGER

Sider frå Hardanger er i startgropa for noko stort.  Siderklynga er eit samarbeid for å ta vare på og utvikla dette enorme potensialet. Klynga er sett saman av siderprodusentar frå heile Hardanger, Siderprodusent laget i Hardanger, NIBIO Ullensvang.
Andre støttespelarar er Sparebanken Vest, Fylkesmannen i Vestland, Hordaland Fylkeskommune, Innovasjon Norge og Hardangerrådet.
Vil du vita meir om siderklynga så gå inn på nettstaden deira  www.siderklynga.no

LES MEIR >>

Landleg velværeturisme

Nederst på hardanger.com  finn de intro for prosjektet Landleg velværeturisme. Her er rapporten.  

Les kapittel 7 her

Les heile rapporten her

LES MEIR >>

Fleire nyhende >>
hardanger%20ungdomsting%202018

Hardanger Ungdomsråd

Hardanger Ungdomsråd er eit regionråd for ungdom i Hardanger.
For å fremja saker som gjeld born og unge,  for å ta del og vera med å skapa framtida til Hardanger,  for å verta kjende med ungdommar frå heile regionen og for å verta kjende med regionen var Hardanger fyrst ute med å laga ein plattform for dei unge. 

Les meir >>

Mangfaldet i Hardanger

Mangfaldet er stort i Hardanger. Hardanger er ein region med 5 kommunar der ein kan leva det gode liv nede ved fjorden eller lagt inne på Hardangervidda. Det er stor breidde i arbeidsplassar som vert tilbydd, alt frå reiseliv og landbruk, til internasjonal industri, til offentleg forvalting og lokalsjukehus. Me har eit rikt kulturliv der tilboda varierer frå gode kommunale kulturskular til internasjonalt kunstnarsenter i Ålvik. Gode lokalsamfunn er eit kjenneteikn.
 

Arrangementskalender

larm

Kva skjer?

I Hardanger er det eit yrande folkeliv med cruiseskip, turistar, og ikkje minst festivalar. Spesielt om sommaren er det livleg i regionen. Dei seinare åra har det dukka opp ei rekke nye festivalar. Her finn du noko for ein kvar smak. 
musikk-i-hagen

Kunst og kultur

Hardanger har gjennom århundre inspirert kunstnarar og kulturutøvarar, og er framleis ein region med eit pulserande kulturliv. Det er svært gode kulturskular i alle Hardangerkommunane og prisen for kulturtilboda i kulturskulen er ganske rimelege. Det er mange kultur- og kunstarrangement i regionen, nokon store og nokon små, og noko for ein kvar smak.
tizir

Næringsliv

Næringslivet i Hardanger er variert. Vi har mange bedrifter som er verdsleiande på sine felt. I desse bedriftene finn me topp kompetansemiljø, som stadig flytter grensene for kva som mer mogleg å få til.
Landleg velværeturisme
Landleg velværetursime er produkt, aktivitet og økonomi med lokal  forankring, der kvalitet og bærekraft er i fokus.    
Les meir >>

Få oppdateringar frå Facebook

Kommunane i Hardanger

map_hardanger

Bilete frå Hardanger - Klikk på bileta for større versjon

Fleire bilete >>

Foto: Svere Hjørnevik/Fjord Norge