Hardanger-Berlin

Berlin i bløming
foto: Ingvild Ystanes

Spleiselag overtar kunstnarbustad i Berlin.

Det er med stor glede at Hardanger kunstlag har fått til eit spleiselag som sikrar leigeavtalen av husværet i Berlin for 2017. Den nye ordniga gjer at tildeling av opphaldet er noko endra.
Meir informasjon finn du på heimesida til Hardanger Kunslag
sak%20fr%C3%A5%20HF
Kunstnarar i Berlin 2015
Hardanger - Berling - Hardanger sin kunstnarbustad i Berlin