HARDANGER BERLIN

Spleiselag overtar kunstnarbustad i Berlin.

Det er med stor glede at Hardanger kunstlag har fått til eit spleiselag som sikrar leigeavtalen av husværet i Berlin for 2017. Den nye ordniga gjer at tildeling av opphaldet er noko endra.
Meir informasjon finn du på heimesida til Hardanger Kunslag
sak fr%c3%a5 hf
De te tilbodet opphøyrer fom 01.01.2017. Det vert derfor ikkje ny søknadsrunde.
Kunstnarar i Berlin 2015
Hardanger - Berling - Hardanger sin kunstnarbustad i Berlin
Hardangerrådet
Postadresse: 
Postboks 78, 5782 Kinsarvik
Besøksadresse: 
Kjobergbygget, Kinsarvik

Tlf: 53 67 14 50    
E-post: post@hardangerraadet.no
Følg oss
facebook
twitter
instagram
Hardangerrådet
Postadresse: 
Postboks 78, 5782 Kinsarvik
Besøksadresse: 
Kjobergbygget, Kinsarvik

Tlf: 53 67 14 50    
E-post: post@hardangerraadet.no
Følg oss
facebook
twitter
instagram
Lenkjer