Hardanger
Friluft
Tryggleik
Lukka
Hardanger
Hardanger - Lukka, tryggleik, friluft
Hardanger
toppbanner-HR

NYHENDE-ARKIV

I dag var Piateed i Hardanger og Voss
2021-09-16 20:09
I dag heldt  Maria Stavang føredrag for ungdomar i heile Hardanger og Voss. Det var kjempebra- tusen takk for at du kom til oss!
Føredraget vart livestreama frå Odda ungdomskule, takk for at me fekk koma til dykk!
Sjølve sendinga stod VOSS LYD for, takk for strålande gjennomføring!
Og tusen takk for positivt svar på søknaden og gåva me fekk frå Sparebankstiftinga Hardanger.
Arrangør var Hardanger og Voss Ungdomsråd - saman får me det til!
Les meir

Sidereventyret i Hardanger
2021-08-25 09:09
" Sidereventyret i Hardanger er med og vitaliserar distriktet vårt. Samarbeidet som fruktbøndene og siderprodusentane har vist, har gjort dei til våre beste førebilder"
Hardangerrådet har lenge vore ein støttespelar for siderutviklinga, og no altså med deltaking i dette store prosjektet og deltaking på Arendalsuka.
Her er presentasjonen
Her er manus
Les meir

Sidereventyret i Hardanger - Arendalsveka 2021
2021-08-13 21:08
NIBIO, Nofima , Hardangerrådet og Hardanger siderprodusentlag viser korleis forsking og utvikling bidreg til kompetanse- og næringsutvikling i distrikta.
Arrangementet startar kl. 16.
Dato: 17. august 2021
Sted: Arendalsuka - Thon hotel Arendal
Pris: Gratis deltakelse

Dette kan du få med deg der du er!
Arrangementet vert streama  via denne lenka: https://youtu.be/wVIT8JW-Etw

Meir informasjon her: Program
Les meir

LOKAL KULTUR- INTERNASJONAL SIDER
2020-12-10 13:59

Sider frå Hardanger utviklar seg meir og meir,  og ambisjonane er store.  Dette forskings- og utviklingsprosjektet kan verta eit viktig bidrag når me i Hardanger tek mål av oss å verta internasjonalt kjende for sideren vår. Prosjektet er finansiert av Norway grants

Her er pressemeldinga sendt ut frå Norge.  
Les meir

Regionalt møte FoU og Hardangerrådet
2020-10-26 12:46
NIBIO Ullensvang inviterte Hardangerrådet til fellesmøte mellom FoU, næring og Hardangerrådet.
Les meir

Pressemelding frå Hardangerrådet og Sogn Regionråd
2020-10-06 10:41
Vil bli ei sterk politisk kraft.
Les meir

Samspel mellom Vestland fylkeskommune og regionråda i framtida
2020-09-21 10:39
Samarbeid mellom regionråda i Vestland fylke - 6 regionråd/37 kommunar.
Les meir

Hardangerrådet møtte Hordalansdbenken i dag
2020-09-01 10:37
Viktige tema var løfta fram og diskutert:
Les meir

Hardanger Berlin 2021
2020-08-01 10:33
Kunstnarbustad i Berlin 2021.
Les meir

Pressemelding om tiltak og arbeid i Hardangerregionen ifm koronakrisa
2020-03-15 10:28
Hardangerrådet og Team Hardanger med næringshagane samarbeider no tett for å støtta næringslivet i Hardangerregionen gjennom denne krisa som råkar alle på ein eller annan måte.
Les meir

Regionalt etablerarfond Hardanger 2020
2020-03-02 10:24
Vestland fylkeskommune vidarefører ordninga med regionale etablerarfond.
Les meir

Hardanger ungdomsting 2020
2020-03-01 10:22
Innkalling, referat og presentasjonar.
Les meir

Hardingtinget 2020
2020-02-01 10:20
Program, oppsummering og presentasjonar.
Les meir

Hardangerrådet 2020
2020-01-01 10:16
Hardangerrådet i 2020 er satt saman slik.
Les meir

GOD JUL & GODT NYTTÅR!
2019-12-15 14:06
Me takkar alle for godt samarbeid i dette spesielle året som har gått.  Framtida er full av moglegheiter
og me gler oss til å ta fatt på nye oppgåver!
 
Ynskjer alle ei god, glad
og fredeleg julehelg!


Beste helsing Trude og Jostein

Les meir

Hardangerkonferansen 2019 - presentasjonane
2019-11-02 10:09
Bilete frå presentasjonane på Hardangerkonferansen 2019.
Les meir

Studietur til Lofoten
2019-11-01 10:02
Studietur til Lofoten 27.-30.10.19.
Les meir

Noreg som attraktiv kulturdestinasjon
2019-06-14 14:53
I går la Kulturdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet saman ut pressemelding og strategi. 
Les meir

SIDERKLYNGA HARDANGER
2019-06-05 13:33
Sider frå Hardanger er i startgropa for noko stort.  
Les meir

Landleg velværeturisme
2019-06-05 13:16
Nederst på hardanger.com  finn de intro for prosjektet Landleg velværeturisme. 
Les meir

Regionalt Kulturfond Hardanger 2019
2019-04-26 13:56

Hardangerkommunane deler ut kr 100.000,- i felleskap for å stimulera kulturutvikling i Hardanger.


Det er ikkje søkjnadsskjema 

RETNINGSLINJER FOR REGIONALT KULTURFOND HARDANGER, av 12.06.2017


Les meir

Nyttårsoversikt 2018 2019
2019-01-07 15:33
Godt nyttår til alle!
Her er ei orientering om prosjekt og aktivitet me arbeider med i Hardangerrådet iks.
Aktivitet og nyttårsoversikt her:
 
Les meir

GOD JOL!
2018-12-18 14:16
Me takkar for godt samarbeid i året som har gått, og gler oss til å ta fatt på nye oppgåver!
Ynskjer alle ei god, glad og fredeleg jolahelg!

Beste helsing Trude og Jostein


 
Les meir

Hardanger Ungdomsråd på Stortinget.
2018-12-05 14:39
Tysdag 4. desember var Hardanger Ungdomsråd på Stortinget for å møta Hordalandsbenken.
Saka var: Krav om lovebestemt responstid på ambulanse i heile Norge

Her er presentasjonen
Les meir

Olav Bleie fekk årets bedriftsutviklingspris i landbruket for Hordaland .
2018-11-28 14:56
Olav Bleie med sitt firma Alde sider fekk bedriftutviklingsprisen 2018 for Hordland. Det er Innovasjon Norge som deler ut denne prisen.
Les meir

Etablerarfondet med meir pengar
2018-11-28 14:12
Hardanger har fått tilleggsløyving frå Hordaland fylkeskommune på kr 200.000,- til etablerarfondet. 
Då har Hardanger i 2018 fått tilsaman 783.000,- til støtte for nyetableraingar i Hardanger. Det er me svært takksame for.
Les meir

Hardanger Ungdomsråd til Stortinget 4.12.2018
2018-11-28 13:56
På tysdag 4.12.2018  reiser Hardanger ungdomsråd til Oslo for å møta Hordalandsbenken på Stortinget.
Dei vart på sist Ungdomsting invitert av stortingspolitikar Kjesti Toppe til å møta Hordlandsbenken. Kjersti Toppe var med på Hardanger Ungdomsting i Granvin tidelgare i år, 
Les meir

PREinvitasjon til Hardangerkonferansen 2018
2018-06-22 13:15
HARDANGER - ein region med ei berusande framtid!
Me inivterar alle til Ulvik og lunsj-lunsj konferanse 14.-15.11.2018

INVITASJON MED SPENNANDE PROGRAM KJEM I SEPTEMBER.

Set av onsdag 14. og torsdag 15. november 2018 og kom til Ulvik.
Les meir

Meir pengar til Nyetablering i Hardanger
2018-06-22 11:56
Hardanger har fått tilleggsløyving frå Hordaland fylkeskommune og  tilsagnet er på  kr 145.000,-

 
Les meir

Hardanger Ungdomsråd vil lovfesta responstid for Ambulansar i heile Norge
2018-05-22 14:16
Hardanger Ungdomsråd sender brev til stortingsrepresentanten frå Hardanger,Terje Breivik, og ber om at responstid for ambulanse vert lovfesta i heile Norge, dvs max 12 minutt i by og max 25 minutt i bygdene.
Les meir

Etablerarfond 2018
2018-03-20 12:30
Hardanger har fått kr 438 000 til nye etablerarar i regionen. Hurra!
Her er oversikt på kven som har fått stønad i 2015,2016 og 2017.

Prinsippet er fyrste mann til mølla.
Les meir

Hardanger Ungdomsråd
2018-03-01 11:18
Hardanger UngdomsTING i Granvin 9.3.2018
TEMA:
Korleis kan ungdom påverka endring?
Kva vert ambulansesituasjonen i Hardanger i framtida?
Hardanger etter 2020 - Kva vil det ha å sei for dei unge?
Les meir

Nyttårsoversikt 2017 2018
2018-01-22 15:03
Orientering om prosjekt og aktiviet me arbeider med i Hardangerrådet.

Last ned dokumentet her


Les meir

Hardingtinget 2018
2018-01-22 14:51
Torsdag 15. februar er de på nytt duka for Hardigting i Hardanger.  Her samlast alle formannskapa i Hardanger til inspirasjon og diskusjon.

Tema for dagen:
Del 1: Framtidig regionsamarbeid i Hardanger
Del 2: God samfunnsutvikling med utviklingskapasitet og tillit!
v/ Distriktssenteret – kompetansesenter for distriktsutvikling

 
Les meir

Hardanger skiftar rådsordførar
2017-12-21 12:07
Her vert ordførar Jon Larsgard, Jondal kommune takka av som rådsordførar i Hardanger av påtroppande  Hans Petter Thorbjørnsen, Ulvik herad.
Rådsordføraren i Hardanger er eit verv som ein av dei 7 Hardangerordførarane får i 2 år.  Vervet går på omgang mellom kommunane, og no er det Ulvik herad som får det.  Rådsvaraordførar kjem frå Kvam herad ved Jostein Ljones dei to neste åra.  Og når den tid kjem, vert han neste rådsordførar i Hardanger.
Rådsordføraren representerar rådet der ikkje alle ordføraren er med, og det føl med ulike oppgåver,  som f. eks å delta i styret til Hardangerrådet og Reisemål Hardangerfjord.
Les meir

GOD JOL !
2017-12-20 10:00

 
Les meir

Påmelding Hardangerkonferansen 2017
2017-10-17 15:47
Her kan du melda deg på Hardangerkonferansen 15.-16. november 2017 i Norheimsund.
Les meir

Opphald i kunstnarbustad i Berlin 2018
2017-10-17 09:03
Søknadsfrist for opphald i Hardanger sin kunstnarbustad i Berlin 2018 er 25.10.2017
 
Les meir

Etablerarkurs hausten 2017
2017-09-04 11:35
I stargropa?
Tenkjer du på å starta du eiga verksemd? Har du allereie starta opp, men vil læra meir?
BLI MED PÅ ETABLERARKURS!
Les meir


2017-07-03 12:35
Er du pendlar INN eller UT av Hardanger, då er du til stor hjelp om du svarar på denne spørjeundersøkinga.
Tar du deg tid, kan du vera med  i trekkinga av eit reisegåvekort til ein verdi av 5.000 kr.
Les meir

Merkevare Hardanger
2017-06-28 10:13
Merkevare Hardanger er viktig for oss. Den set oss på kartet. 
Les meir

Utlysing Regionalt kulturfond Hardanger
2017-06-13 12:08
No kan du søkja på Regionalt kulturfond Hardanger for 2017.
Les meir

Hardangerfrukt som merkevare
2017-05-29 14:42
Korleis byggjer me merkevara vår i Hardanger?
Les meir

Hardanger-konferansen 2017
2017-05-15 14:43
Hardangerkonferansen 2017 set fokus på føresetnader for å skapa ny vekst.
Les meir

Regionalt Etablerarfond Hardanger 2017
2017-04-06 08:41
Hardanger er tildelt kr 584 000 av Hordaland fylkeskommune til etablering av bedrifter i 2017.

Regionalt Etablerarfond Hardanger 2017 er eit av tre regionale fond i Hordaland. Hardangerregionen omfattar dei 7 kommunane Eidfjord, Granvin, Jondal, Kvam, Odda, Ullensvang og Ulvik.
 
Les meir

Me er på facebook !
2017-03-06 15:31
På Facebook heiter me Hardangerregionen.
Lik oss der og bli oppdatert på ting som skjer i Hardanger.

Her kan du logga deg rett inn


Les meir

Hardingtinget 2017 i Odda
2017-02-17 10:36
Saman er me sterkast i Hardanger.  Dette var ein enige om etter at alle formannskapa i Hardanger var samla på Hardingtinget i går.
Les meir

Uttale frå Hardanger Ungdomsråd om Skulehelsetenesta i Hardanger
2017-02-10 14:58
Hardanger Ungdomsråd vedtok felles uttale om skulehelsetenesta i Hardanger. Uttalen er sendt til alle kommuneane med kopi til Ordførarane.
Les meir

Arealguiden.no
2017-02-01 14:13
Dette er Norges beste guide til nærigsareal. På bilde ser de kva regionar som i dag er medlem, Hardanger er ein av dei. Her ligg det ute ledige næringsareal/områder, og det er plass til mange fleire. Har de spørsmål eller kanksje ledige næringsareal/lokaler, så ta kontakt med Hardangerrådet.
Les meir

Hardingtinget 2017
2017-01-31 10:02
Det blir Hardingting torsdag 16.02.2017 på Meieriet kulturhus i Odda. Alle dei 7 formannskapa i Hardanger er kalla inn. Tema for dagen er Næring.
Les meir

Hardanger UngdomsTING 19.01.2017
2017-01-25 11:28
Hardanger Ungdomsråd hadde eit vellukka ungdomsting i Ålvik den 19. januar 2017.
 
Les meir

Nyttårsoversikt 2016 2017
2017-01-12 11:29
Orientering om prosjekt og aktivitetar Hardangerrådet arbeider med.    
Klikk her for nyttårsoversikt
Les meir

Hardanger UngdomsTING 19.01.2017
2017-01-05 11:16
Torsdag 19. januar er det Hardanger UngdomsTING på Messen i Ålvik, Kvam herad.
 
Les meir

God Jul
2016-12-29 13:58
Me ønskjer alle ei fredelg julehelg og eit godt nytt år, og takkar for godt samarbeid!
Beste helsing Trude og Jostein
Les meir

Spleiselag overtar kunstnarbustad i Berlin. Ny søknadsfrist er 25.november 2016.
2016-11-17 15:22
Det er med stor glede at Hardanger kunstlag har fått til eit spleiselag som sikrar leigeavtalen av husværet i Berlin for 2017.
Les meir

Hardanger-konferansen 2016
2016-11-14 14:32
Hardangerkonferansen 2016 er ferdig. Det var ein flott konferanse der omstilling og det grøne skiftet var raud tråd.
Les meir

Kvar går vegen vidare?
2016-09-09 09:14
Evalueringsseminar for Samhandlingsreforma i Hardanger og Voss på Lofthus 8.9.2016.
Les meir

Tour des Fjords i Hardanger
2016-09-02 10:02
Tour des Fjords er i Hardanger.
Les meir

Hardangerrådet kallar inn til ekstra rådsmøte
2016-08-26 08:36
Tysdag 30. august 2016 er det ekstra Hardangerrådsmøte vedrørande kommunereforma. Fylksemannen Lars Sponheim deltek
Les meir

Aktivtetshelg 2016 i Eidfjord
2016-08-24 14:05
 Hardanger Ungdomsråd arrangerar Aktivitetshelg 2016  i Eidfjord.  
Les meir

Kurs i Styrekompetanse med BI i Øystese
2016-08-18 10:37
STYREKURS 36 timar / 7,5 studie poeng   
DATO : 24.-26. oktober og 14.-16. november 2016 på Hardangerfjord Hotel i Øystese
PRIS :  kr 16.000,- inkl. lunsj og kaffipausar

Les meir

Etablerarkurs hausten 2016
2016-08-02 09:52
I startgropa? Hardangerrådet held kurs for etablerarar.
Les meir

Matgleda i Hardanger
2016-07-04 13:21
Matproduksjon skapar kulturlandskap og noko fint å sjå på. 
Frukt bløminga i Hardanger er smykke til vårdrakta
der toppane er kvitkledde, bakkane grøne og
fjellsidene brusar av fossevatn.

Les meir

GOD SOMMAR!
2016-06-28 15:27
Me ønskjer alle ein riktig god sommar!
Les meir

PREinvitasjon til Hardangerkonferansen 2016
2016-06-28 15:18
Set av dagane 9.-10. november og kom til Eidfjord!

PREinvitasjon Hardangerkonferansen 2016
 
Les meir

Etablerarstønad tildelt i Hardanger
2016-05-19 16:07
Hardangerrådet har delt ut kr 450.000 frå Regionalt Etablerarfond Hardanger.
Les meir

Regionale kulturmidlar i Hardanger kr 100 000
2016-04-29 15:19
Alle kommunane i Hardanger lyser i felleskap ut regionale kulturmidlar.  Hardanger Kulturråd er nemnd for tildeling.  Søknad skal sendast til Hardangerådet på post@hardangerraadet.no innan 6. juni 2016. Prosjekt med regional karakter vert prioritert.
Les meir

Etablerarfond for Hardanger 2016
2016-04-12 13:51
Hardanger er tildelt kr 584 000 av Hordaland fylkeskommune til etablering av bedrifter.
Les meir

Hardangerrådet vitja Hordalandsbenken på Stortinget
2016-04-11 14:42
Hardangerrådet møtte tysdag Hordalandsbenken på Storitnget .
Les meir

Hardanger Ungdomsråd på fylkestinget 8.3.2016
2016-03-14 15:22
HU har engasjert seg sterkt i saka om ny tannhelsestruktur. Denne tenesta skal vera like god for alle i heile landet.
Les meir

Samhandlingsreforma
2016-02-10 09:11
Sluttføring prosjektet "Samhandlingsreforma i Hardanger, Voss og Vaksdal fase ll
Les meir

Nyttårsbrev
2016-01-18 14:41
Godt Nyttår!
Ved starten av eit nytt år har Hardangerrådet hatt tradisjon for å informera om aktivitet og prosjekt som vi deltek i, inititerer og driv fram. 
Les meir

Hardanger er på veg inn i framtida
2015-11-20 08:22
Hardangerkonferansen var fylt med entusiasme og framtidsvoner for Hardanger.
Les meir

Hardanger-konferansen er i gang
2015-11-12 12:01
Hardangerkonferansen 2015, som vert halden på Lofthus, er no i gang. Ein av dei som deltek sjølv om han er i Oslo er stortingsrepresentant Terje Breivik.
Les meir

Hardanger Ungdomsting i Eidfjord
2015-10-27 09:58
Mandag var det klart for Hardanger Ungomsting i Eidfjord. Her var over 30 ungdommar frå dei ulike ungdomsråda i Hardanger. 
Les meir

Karrieredagen 2015 i Grieghallen
2015-10-15 09:56
Tysdag var me i Bergen og presenterte karriere mogelegheiter i Hardanger for mange tusen studentar. 
Les meir

Hardangerkonferansen 2015
2015-10-10 09:54
Hardangerkonferansen 2015 skal vera på Hotel Ullensvang 11.-12. november. Er Hardanger, næringslivet og framtida her viktig, då bør du melda deg på.
Les meir

Hardanger UngdomsTING 12.10.2015 i Eidfjord
2015-09-23 09:52
Hardanger Ungdomsråd skal ha UNGDOMSTING 12.10.2015 i Eidfjord. Her er alle rådsmedlemmer i alle dei 7 ungdomsråda i Hardanger invitert. Sist gong samla me nær 40 ungdommar i Odda.
Les meir

Etablerarkurs hausten 2015 i Hardanger
2015-09-18 09:50
Hardangerrådet held kurs for etablerarar hausten 2015
Les meir

Aktivitetshelga 2015 i Ulvik
2015-09-15 09:48
Ulvik Ungdomsråd saman med Hardanger ungdomsråd arrangerte Aktivitetshelg i Ulvik siste helga i august. Her var det ingen kommunegrenser, og venskapsband vart knytta!
Les meir

Regionalt Næringsfond Hardanger 2015
2015-08-17 09:44
I 2015 er ikkje nye midlar tildelt Regionalt Næringsfond Hardanger (RNH). Fondet er avvikla, men har 1 million kroner i restmidlar. RNH vil derfor i 2015 ha tildeling for siste gong, med søknadsfrist 01.09.15. 
Les meir

Opphald i Hardanger sin kunstnarbustad i 2016
2015-08-17 09:42
Hardangerrådet iks minner om søknadsfrist 15.september 2015 for å søkja om opphald i kunstnarbustaden hardanger-berlin.
Les meir

God Sommar 2015
2015-07-10 09:39
Hardangerrådet iks har fellesferie frå 20.07.2015 - 03.07.2015.
Les meir

Etablerarfond for Hardanger
2015-07-08 08:09
Hordaland fylkeskommune har oppretta 3 etablerarfond. Hardanger får eit av dei.
Les meir

Gjer det som er bra for Hardanger
2015-06-24 10:09
Mandag 22.6 var det duka for storsamling i Eidfjord. Totalt var det 280 frammøtte.
Les meir

Uttale om omlegging av SUA kontor
2015-06-24 08:09
Det er svært uheldig for Hardangerregionen at denne tenesta vert sentralisert, og kostnadane overført til næringslivet og kommunane. 
Les meir

Uttale til nytt rutetilbod Kinsarvik-Utne-Kinsarvik
2015-06-22 08:09
Hardangerrådet gav uttale til Hordaland fylkeskommune om nytt rutetilbod Kinsarvik-Utne Kinsarvik frå 1.10.2015. 
Les meir