HU%20Eidfjord

HARDANGER OG VOSS UNGDOMSRÅD

Hardanger og Ungdomsråd (HU) er landet sitt fyrste regionråd for ungdommar. Dei vart fyrste gong konstituert 10.februar 2010 i Odda.
No er det nytt råd og større region, og navnet er: Hardanger og Voss Ungdomsråd. Vedtekten vart godkjent i Hardangerrådet 22.01.2020


Rådet er samansett av leiarane og nestleiarane i dei 5 ungdomsråda i Hardanger og Voss. 
Hardanger og Voss Ungdomsråd er eit partipolitisk uavhengig organ. Dei fungerer som eit talerøyr for ungdom i heile Hardanger og Voss, og arbeider for engasjement og fokus på saker som gjeld born og unge. 
I 2015 var det for fyrste gong Hardanger Ungdomsting, der alle rådsmedlemmane i dei 7 ungdomsråda var invitert. Så og sei alle kom til Odda!

 

Klikk her for å lasta ned vedtekter

 

 


For meir informasjon sjå: facebook.com/HardangerUngdomsrad
 
bb_183

Innkalling og Møtebøker Hardanger og Voss Ungdomsråd

Hardanger Ungdomsråd har rådsmøter om lag 4-6 gonger i året. Rådsmøta er på omgang i kommunane.  I 2015 vart fyrste Hardanger Ungdomsting gjennomført. Stor suksess.

Opplæringskonferanse 23.01.2023

Medlemmer Hardanger og Voss ungdomsråd 2022/2023
Medlemmer Hardanger og Voss ungdomsråd 2022/2023

Hardanger Ungdomsting

Sander%20og%20Emilie
Hardanger Ungdomsting Ulvik 2022
Hardanger Ungdomsting hadde si fyrste sete i Odda 5. februar 2015, nesten 5 år på dagen for grunnlegging av Hardanger Ungdomsråd. På HU TING er alle ungdomsrådsmedlemmer i heile Hardanger inviert til å ta del, for å verta kjende med kvarander og politisk arbeid i regionen og kommunane. Det vert ein mykje sterkare samhandling om dei er kjende med og trygge på kvarandre.
IMG_8650
Hardanger Ungdomsting Odda 2015

HU på Stortinget 04.12.18

IMG_6104
Ambulanse%20i%20avisa

Uttalar frå Hardanger Ungdomsråd

FullSizeRender2
vannskiklubb%209

Aktivitetshelger i regi av Hardanger Ungdomsråd

Aktivitetshelg i Øystese 2011 
Aktivitetshelg i Eidfjord 2012
Aktivitetshelg i Jondal 2013
Aktivitetshelg i Ulvik 2015
Aktivtetshelg i Eidfjord 2016
Aktivitetshleg i Odda 2017
Les meir >>
bb_195

Demokratiprosjektet

Hardanger ungdomsråd (HU) har sidan mai 2012 arbeida med eit demokratiprosjekt. HU har fått stønad frå Aktiv Ungdom, som er EUs ungdomsprogram for ikkje-formell læring, for å gjennomføra eit demokratiprosjekt med ungdom i Greve i Italia. 


Les meir >>
HU%20Kvam%202_11_12%20konstituerande%20m%C3%B8te

Mysteriekommunane

Mysteriekommunan var eit filmprosjekt Hardanger Ungdomsråd gjennomførte i 2012 og 2013. Formål var å bryta ned fordommar mot ungdom i andre Hardangerkommunar enn sin eigen. Mysterie fordi dei måtte trekka om kva kommune dei skulle under huda på.