toppbanner-HR

Statsforvaltaren møtte Hardingtinget på Lofthus

img 6728
Hardingtinget møtte statforvaltaren på Lofthus . Den nye statsforvaltaren Liv Signe Navarsete møtte engasjerte politikarar frå heile Hardanger og det vart ein svært god dialog.
Statforvaltarembete skal vera innstilt på dialog og møta kommunane med openheit. Ein må sjølvsagt følgja alle lover og reglar, men i skjønn er det rom for å vera raus.
 

Publisert 2023-02-16 14:41