Hardanger
Friluft
Tryggleik
Lukka
Hardanger
Hardanger - Lukka, tryggleik, friluft
Hardanger
toppbanner-HR

Spleiselag overtar kunstnarbustad i Berlin. Ny søknadsfrist er 25.november 2016.

sak fr%c3%a5 hf
Det er med stor glede at Hardanger kunstlag har fått til eit spleiselag som sikrar leigeavtalen av husværet i Berlin for 2017.
Den nye ordniga gjer at tildeling av opphaldet er noko endra.
Kunstnarar kan søkja allereie no. Fristen er 25.11.2017.  Dette er veldig kort søknadsfrist, men det gjer at ein kan tildela opphald alt frå januar av, slik at husværet vert i kontinuerleg bruk.

Søknad kan sendast til johildm@hotmail.com

Søknadsskjema finn de her:

Publisert 2016-11-17 15:22