toppbanner-HR

SMAKS WORKSHOP på forskardagen i Odda

5435ff1b-228d-4364-9242-8824ca43ac3a
Det var ein kjekk dag! Me hadde fokus på smak på vår stand. I prosjektet Uncorking wine and cider typicality (sjå vedlagte flyer), skal me mellom anna etablera eit sensorisk panel for evaluering av sider frå Hardanger. I eit sensorisk panel bruker ein sansane våre for å finne det som er typiske eigenskapar for eit produkt. Under forskingsdagane i Odda fekk ungar og vaksne vera på eit «Smaks-workshop». Dei var utfordra til å beskriva sensoriske eigenskapar til eple og eplesaft, og til å skilje eplesaft frå ulike eplesortar ifrå kvarande.

FLYER 

Publisert 2021-09-28 09:59