toppbanner-HR

Sluttrapport Siderkultur prosjekt 2020-2024

Prosjektet er no avslutta og sluttrapportering vert skrive i desse dagar. 
Hardangerrådet har hatt ansvar for arbeidsgruppe5 som handla om korleis sidernæringa for vår del kan vera del av lokalog regional samfunnsutvikling, samt å organisera besøk og deling av kunnskap.
Forsking og utvikling av sensorisk panel i Hardanger har vore særs viktig, men å læra av kvarandre er også svært nyttig og  utviklande.

Delrapporten kan du lese her

Publisert 2024-03-26 11:51