Hardanger
Friluft
Tryggleik
Lukka
Hardanger
Hardanger - Lukka, tryggleik, friluft
Hardanger
toppbanner-HR

SIDERKLYNGA HARDANGER

epleblom 10
Sider frå Hardanger er i startgropa for noko stort.  
Siderklynga er eit samarbeid for å ta vare på og utvikla dette enorme potensialet. Klynga er sett saman av siderprodusentar frå heile Hardanger, Siderprodusent laget i Hardanger, NIBIO Ullensvang.
Andre støttespelarar er Sparebanken Vest, Fylkesmannen i Vestland, Hordaland Fylkeskommune, Innovasjon Norge og Hardangerrådet.

Vil du vita meir om siderklynga så gå inn på nettstaden deira  www.siderklynga.no

Publisert 2019-06-05 13:33