Hardanger
Friluft
Tryggleik
Lukka
Hardanger
Hardanger - Lukka, tryggleik, friluft
Hardanger
toppbanner-HR

Sidereventyret i Hardanger

img 1870
" Sidereventyret i Hardanger er med og vitaliserar distriktet vårt. Samarbeidet som fruktbøndene og siderprodusentane har vist, har gjort dei til våre beste førebilder"
Hardangerrådet har lenge vore ein støttespelar for siderutviklinga, og no altså med deltaking i dette store prosjektet og deltaking på Arendalsuka.
Her er presentasjonen
Her er manus
Etter seminaret var det sidersmaking på NO 9 i Arendal. Asbjørn Børsheim heldt smakinga.

Publisert 2021-08-25 09:09