Hardanger
Friluft
Tryggleik
Lukka
Hardanger
Hardanger - Lukka, tryggleik, friluft
Hardanger
toppbanner-HR

Samspel mellom Vestland fylkeskommune og regionråda i framtida

screenshot 2020-10-06 at 13 41 29
Samarbeid mellom regionråda i Vestland fylke - 6 regionråd/37 kommunar.

Bakgrunnen for møte var at samarbeidsavtalen mellom regionråda i Vestland fylke og Vestland fylkeskommune per dags dato ikkje er fornya, og at regionråda er uroa for det vidare samarbeidet.

Me ser på møtet som vårt som svært fruktbart og eit godt grunnlag for vidare samarbeid.

¤ Presentasjon i møtet finn du her.

¤ Notat frå møte finn du her.

Publisert 2020-09-21 10:39