Hardanger
Friluft
Tryggleik
Lukka
Hardanger
Hardanger - Lukka, tryggleik, friluft
Hardanger
toppbanner-HR

Regionalt Næringsfond Hardanger 2015

bb sn 615
I 2015 er ikkje nye midlar tildelt Regionalt Næringsfond Hardanger (RNH). Fondet er avvikla, men har 1 million kroner i restmidlar. RNH vil derfor i 2015 ha tildeling for siste gong, med søknadsfrist 01.09.15. 
Retningslinjer og vedtekter finn du på denne sida, under Regionalt Næringsfond Hardanger.

NB! Det må søkjast direkte på nettbasert søknadskjema i www.regionalforvaltningen.no. Støtteordninga vår heiter Regionalt Næringsfond Hardanger 2015. Berre digitale søknader vert behandla.

Treng du hjelp, ta kontakt! 
Mail: post@hardangerraadet.no
Tlf: 53 67 14 50

Publisert 2015-08-17 09:44