Hardanger
Friluft
Tryggleik
Lukka
Hardanger
Hardanger - Lukka, tryggleik, friluft
Hardanger
toppbanner-HR

Regionale kulturmidlar i Hardanger kr 100 000

bilde av annonse 2016
Alle kommunane i Hardanger lyser i felleskap ut regionale kulturmidlar.  Hardanger Kulturråd er nemnd for tildeling.  Søknad skal sendast til Hardangerådet på post@hardangerraadet.no innan 6. juni 2016. Prosjekt med regional karakter vert prioritert.

Publisert 2016-04-29 15:19