Hardanger
Friluft
Tryggleik
Lukka
Hardanger
Hardanger - Lukka, tryggleik, friluft
Hardanger
toppbanner-HR

Pressemelding om tiltak og arbeid i Hardangerregionen ifm koronakrisa

Hardangerrådet og Team Hardanger med næringshagane samarbeider no tett for å støtta næringslivet i Hardangerregionen gjennom denne krisa som råkar alle på ein eller annan måte.
Målet er å koma ut sterkare enn før. Regionalt samarbeid er no viktigare enn nokon gong, det gjev oss kunnskap og balanse til å våga å ta gode avgjerder for korleis vi best kjem igang att når verksemdene skal starta opp.
Her er pressemeldinga

Publisert 2020-03-15 10:28