Hardanger
Friluft
Tryggleik
Lukka
Hardanger
Hardanger - Lukka, tryggleik, friluft
Hardanger
toppbanner-HR

LOKAL KULTUR- INTERNASJONAL SIDER

kopi av img 7068

Sider frå Hardanger utviklar seg meir og meir,  og ambisjonane er store.  Dette forskings- og utviklingsprosjektet kan verta eit viktig bidrag når me i Hardanger tek mål av oss å verta internasjonalt kjende for sideren vår. Prosjektet er finansiert av Norway grants

Her er pressemeldinga sendt ut frå Norge.  
Hardangerrådet er med for å bidra til felles utvikling i Hardanger, men også i våre partnars regionar. Lokale produkt, som sider og vin, kan bidra til viktig utvikling av distriktskommunar, ei utfording dei fleste land har. Reiselivet i Hardanger er komne langt med å nytta sider som aktivitet og tiltrekningskraft, noko våre partnerar vil læra av oss.  Det å læra av kvarandre er viktig og prioritert i desse prosjekta.
Frå Norge er forskningsinstitusjonane NIBIO Ullensvang og NOFIMA partnarar, samt Hardanger Siderprodusentlag og Hardangerrådet. ​
Våre internasjonale partnerar er:
Univiversity of Nova Gorcia,  Municipality of Ajdovščina,  Polytechnic in Požega, 
Public Institution Local Developmenta Agency Požega,  Tikveš Winery

Publisert 2020-12-10 13:59