Hardanger
Friluft
Tryggleik
Lukka
Hardanger
Hardanger - Lukka, tryggleik, friluft
Hardanger
toppbanner-HR

Kvar går vegen vidare?

evalueringsseminaret 8 9
Evalueringsseminar for Samhandlingsreforma i Hardanger og Voss på Lofthus 8.9.2016.
Prosjektet er avslutta. Seminaret såg på kva som er gjort og korleis kunnskap og erfaring kan nyttast til  beste for måloppnåing i framtida. Frå St.Olav Hospital i Trondheim kom Tor Åm og delta sin kunnskap.

Alle innlegga fin du her:

Publisert 2016-09-09 09:14