Hardanger
Friluft
Tryggleik
Lukka
Hardanger
Hardanger - Lukka, tryggleik, friluft
Hardanger
toppbanner-HR

Kurs i Styrekompetanse med BI i Øystese

kursplakat
STYREKURS 36 timar / 7,5 studie poeng   
DATO : 24.-26. oktober og 14.-16. november 2016 på Hardangerfjord Hotel i Øystese
PRIS :  kr 16.000,- inkl. lunsj og kaffipausar
Påmelding snarast :
Næringshagen i Hardanger v Marita Gjerde 91 81 74 40  
Direkte her marita@hardangerhagen.no    eller
direkte her BI
 
Få kunnskap om 
- styret som aktiv ressurs - teoriar  - praktisk utøving av styreverv
Få innsikt og forståing om 
- leiing – styring – kontroll av bedrifta
Kurset passar for dei:
- som set i eit styre
- som ønskjer å ta på seg styreverv
- leiarar/ dagleg leiarar i små og mellomstore bedrifter i privat sektor - offentleg sektor


 

Publisert 2016-08-18 10:37