Hardanger
Friluft
Tryggleik
Lukka
Hardanger
Hardanger - Lukka, tryggleik, friluft
Hardanger
toppbanner-HR

Hardingtinget 2018

hardingtinget 1
Torsdag 15. februar er de på nytt duka for Hardigting i Hardanger.  Her samlast alle formannskapa i Hardanger til inspirasjon og diskusjon.

Tema for dagen:
Del 1: Framtidig regionsamarbeid i Hardanger
Del 2: God samfunnsutvikling med utviklingskapasitet og tillit!
v/ Distriktssenteret – kompetansesenter for distriktsutvikling

 
Program:
09.30 – 10.00 Registrering
10.00 – 10.15 Opning v/ Rådsordførar Hans Petter Thorbjørnsen
10.15 – 12.00 del 1: Framtidig regionsamarbeid i Hardanger
- Utviding av regionsamarbeid til Hardanger-Voss?
- Presentasjon av rapport etter fase 1
- Drøfting og vidare prosess
12.00 – 13.00 Lunsj
Voss herad v/fellesnemnd vert invitert v/ prosjektleiar og
fellesnemnd til å delta på del 1 av Hardingtinget.
13.00 – 14.45 del 2: God samfunnsutvikling med utviklingskapasitet og tillit!
- Føresetnader og utfordringar for godt samarbeid
- Kva kjenneteiknar god samhandling?
Distriktssenteret v/ Torbjørn Wekre og Trude Risnes
14.45 – 15.00 Oppsummering v/ Rådsordførar Hans Petter Thorbjørnsen
15.00 Møteslutt.

Publisert 2018-01-22 14:51