Hardanger
Friluft
Tryggleik
Lukka
Hardanger
Hardanger - Lukka, tryggleik, friluft
Hardanger
toppbanner-HR

Hardangerrådet møtte Hordalansdbenken i dag

img 7941
Viktige tema var løfta fram og diskutert:
  • Samferdsel i distriktet må prioriterast, og andelen til rassikring må aukast.
  • Krafta må vidareforedlast der ho vert produsert. Me har kompetanse, forbrukspunkt, kaiar  og plass. 
  • Norge har internasjonalt ansvar for villreinen og må setja seg i førarseta for forsking og kunnskapsbygging, som må brukast saman med lokal medverknad før aksjon
  • Reiselivet står i limbo og treng forutsigbare og gode rammer. Dei ber om forlenging av rammer for lån og forlenging av momsreduksjon for å overleva.

Publisert 2020-09-01 10:37