Hardanger
Friluft
Tryggleik
Lukka
Hardanger
Hardanger - Lukka, tryggleik, friluft
Hardanger
toppbanner-HR

Hardangerrådet kallar inn til ekstra rådsmøte

hardangerra%c2%a6%c3%a8det iks logo ligg cmyk
Tysdag 30. august 2016 er det ekstra Hardangerrådsmøte vedrørande kommunereforma. Fylksemannen Lars Sponheim deltek
Saker til handsaming:
HR-sak 37/16 Status kommunereforma
Les innkallinga her

Publisert 2016-08-26 08:36