Hardanger
Friluft
Tryggleik
Lukka
Hardanger
Hardanger - Lukka, tryggleik, friluft
Hardanger
toppbanner-HR

Hardanger Ungdomsting i Eidfjord

bb sn 621
Mandag var det klart for Hardanger Ungomsting i Eidfjord. Her var over 30 ungdommar frå dei ulike ungdomsråda i Hardanger. 
Rådmann i Eidfjord ønska oss velkomen, ny dagleg leiar i Hardangerrådet, Jostein Eitrheim ønska alle velkomen på Ungdomsting og la vekt på kor viktig dette er. Ordførar i Granvin og Jondal gjorde opp status i kommunereformarbeidet. Hovudarbeidet denne dagen var det Inga Marie Skavhaug frå Distriktsenteret som stod for, og etter ei kort innleiing var det tid for workshop og gruppearbeid.
Under finn de oppsummering frå dagen.

Oppsummering Verkstad Hardanger Ungdomsting (pdf)


Foto: T. Rinaldo

Publisert 2015-10-27 09:58