Hardanger
Friluft
Tryggleik
Lukka
Hardanger
Hardanger - Lukka, tryggleik, friluft
Hardanger

Uttale frå Hardanger Ungdomsråd 21.1.2016

FullSizeRender2
Vedtak:
Hardanger Ungdomsråd gjer slik uttale til utval for opplæring og helse i Hordaland med kopi til Fylkesordføraren. HU uttalar seg for å understreka kor viktig dette er!

Uttale frå HU 21.1.2016