Uttale frå Hardanger Ungdomsråd 21.1.2016

Hardanger Ungdomsråd
Vedtak:
Hardanger Ungdomsråd gjer slik uttale til utval for opplæring og helse i Hordaland med kopi til Fylkesordføraren. HU uttalar seg for å understreka kor viktig dette er!

Uttale frå HU 21.1.2016