toppbanner-HR

Hardanger Ungdomsråd på fylkestinget 8.3.2016

alle med tinget i bakgrunn
HU har engasjert seg sterkt i saka om ny tannhelsestruktur. Denne tenesta skal vera like god for alle i heile landet.
Hardanger får behalda kontor i Ulvik og på Lofthus!  "Me glade for at vedtaket endeleg er fatta, og for at me får behalda desse to kontora" uttalar ungdomsrådsrepresentantar til media. Dette har vore ei så viktig sak for ungdommane,  for det er deira tid og undervisning dette ville gå utover.

Publisert 2016-03-14 15:22