Hardanger
Friluft
Tryggleik
Lukka
Hardanger
Hardanger - Lukka, tryggleik, friluft
Hardanger
toppbanner-HR

Hardanger-konferansen er i gang

terje-breivik-paa-skype
Hardangerkonferansen 2015, som vert halden på Lofthus, er no i gang. Ein av dei som deltek sjølv om han er i Oslo er stortingsrepresentant Terje Breivik.
Biletet over: Direkte på Skype frå Stortinget på Hardangerkonferansen 2015, stortingsrepresentant Terje Breivik. (Foto: Trude Rinaldo)

grundercamp-hardangerkonferansen2015

Gründercamp på Hardangerkonferansen 2015!
Hardanger 2050 var utfordringa. Ungdommen vil at Hardanger skal vera helsehovudstaden i Noreg. 

Publisert 2015-11-12 12:01