Hardanger
Friluft
Tryggleik
Lukka
Hardanger
Hardanger - Lukka, tryggleik, friluft
Hardanger
toppbanner-HR

Hardanger-konferansen 2016

1
Hardangerkonferansen 2016 er ferdig. Det var ein flott konferanse der omstilling og det grøne skiftet var raud tråd.
Her er presentasjonane

15.-16 november 2017 vert det ny Hardangerkonferane. Den skal vera i Kvam. Set av datoen no!

Publisert 2016-11-14 14:32