Hardanger
Friluft
Tryggleik
Lukka
Hardanger
Hardanger - Lukka, tryggleik, friluft
Hardanger
toppbanner-HR

Etablerarstønad tildelt i Hardanger

epleblom 10
Hardangerrådet har delt ut kr 450.000 frå Regionalt Etablerarfond Hardanger.
Hordaland fylkeskommune har oppretta ei ordning med tre regionale etablerarfond.  Hardanger er ein region og fekk tildeling på kr 584.000 for 2016.  I går tildelte Hardangerrådet 450.000 kr til  9 etablerarar.  Det er god aktivitet i Hardanger, og blandt tildelingane er det grøne tenster, helseprodukt,  møbeldesign, nye matprodukt og tekniske tenester.  Me helsar nye bedrifter og arbeidsplassar velkomne og lukke til!

Sjå oversikt her.

Publisert 2016-05-19 16:07