toppbanner-HR

Etablerarkurs hausten 2017

plakat etabelrarkurs for nett
I stargropa?
Tenkjer du på å starta du eiga verksemd? Har du allereie starta opp, men vil læra meir?
BLI MED PÅ ETABLERARKURS!
Etablerarkurs i Hardanger hausten 2017.
Kurs for etableraren skal gje kunnskap, verktøy og innsikt i arbeidet med å starta ei verksemd. I tellegg vert du kjend med andre etablerarar og utvidar nettverket ditt.

Kursa vert haldne i Norheimsund, Kvam herad i november 2017.
HER er kursplan og litt innformasjon om dei ulike kursa
 

Publisert 2017-09-04 11:35