Hardanger
Friluft
Tryggleik
Lukka
Hardanger
Hardanger - Lukka, tryggleik, friluft
Hardanger
toppbanner-HR

Etablerarfondet med meir pengar

15056754 366398850411144 6168424501437530112 n
Hardanger har fått tilleggsløyving frå Hordaland fylkeskommune på kr 200.000,- til etablerarfondet. 
Då har Hardanger i 2018 fått tilsaman 783.000,- til støtte for nyetableraingar i Hardanger. Det er me svært takksame for.
Søknader må sendast på www.­regionalforvaltn­ing.­no under støtteordninga Regionalt Etablerafond Hardanger 2018. Søknadane vert handsama fortløpande, og det er lagt opp til rask sakshandsaming. Ingen søknadsfrist.
Meir informasjon og krav til søknad finn du HER
Kontaktperson er:
Trude Lægreid Rinaldo, Konsulent i Hardangerrådet
mail: trude.rinaldo@hardangerraadet.no
tlf: 48954550

Publisert 2018-11-28 14:12