Hardanger
Friluft
Tryggleik
Lukka
Hardanger
Hardanger - Lukka, tryggleik, friluft
Hardanger
toppbanner-HR

Etablerarfond for Hardanger 2016

frukt 30 meter
Hardanger er tildelt kr 584 000 av Hordaland fylkeskommune til etablering av bedrifter.
Dette regionale etablerarfondet skal nyttast som eit målretta tilskot på inntil 50.000 kroner til etablering av bedrifter.
Søknader må sendast på www.regionalforvaltning.no under støtteordninga Regionalt Etablerafond for Hardanger.

Meir informasjon og krav til søknad finn du her, ellr gå inn på www.hardanger.com.

Kontaktperson er:
Trude Lægreid Rinaldo, Konsulent i Hardangerrådet
mail: trude@hardangerraadet.no
tlf: 48954550

Publisert 2016-04-12 13:51