toppbanner-HR

3 millonar til Rein Hardangerfjord

img 9029
Framtidshavet, som saman med Hardangerrådet og Sunnhordlandsrådet driv prosjektet Rein Hardangerfjord, fekk 3 millonar kroner for å fortsetja med rydding og forsking på plast i Hardangerfjorden. Dei skal også starte førebuingar i Sognefjorden.
Link til Rein Hardangerfjord

Agenda Vestland  og Handelsens Miljøfond gav på direkte stønad til dette viktige arbeidet, som var og er verdas størte ryddeaskjon av plast.
Gunnhild Bøtker, forskar i Norce, kom med gode nyheiter som dei snart er klare til å legga fram. Men det nyttar!​

 
Agenda Vestland og Handelsens Miljøfond gav på direkte stønad til dette viktige arbeidet, som var og er verdas størte ryddeaskjon av plast.
Gunnhild Bøtker, forskar i Norce, kom med gode nyheiter som dei snart er klare til å legga fram. Det nyttar!​

Publisert 2023-05-26 12:23