Hardanger
Friluft
Tryggleik
Lukka
Hardanger
Hardanger - Lukka, tryggleik, friluft
Hardanger
toppbanner-HR
15977581 1373078552755167 4568347164319987728 n
Er du pendlar INN eller UT av Hardanger, då er du til stor hjelp om du svarar på denne spørjeundersøkinga.
Tar du deg tid, kan du vera med  i trekkinga av eit reisegåvekort til ein verdi av 5.000 kr.
I samband med at "Bulyst og bukvalitetar i Hardanger" vert eit hovudtema for årets Hardangerkonferanse 15.-16. november 2017 i Norheimsund, ynskjer me å stilla nokre spørsmål til personar som anten bur i Hardanger og pendlar ut av regionen - eller som pendlar inn til ein kommune i Hardanger og som ikkje bur i regionen.

Alle som er i denne målgruppa vert med dette invitert til å svare på spørjeundersøkinga og med det ta del i trekkinga av eit reisegåvekort til ein verdi av 5.000 kr.

Her er spørjeundersøkelsen

Publisert 2017-07-03 12:35