Hardanger Ungdomsråd i Eidfjord

AKTIVITETSHELG for ungdom i Hardanger

4 gonger har Hardanger ungdomsråd arrangert aktivitetshelg.  Den har vore på rundreise i Hardanger. I år var Aktivitetshelga i Ulvik og Ulvik Ungdomsråd hadde hovedansvar for heile arrangementet.
Aktivitetar somhar vore tilbudd er Kvasshovden opp, Ski på Fonna, Dans, Musikk, Foto, Maling, MAt, Film og sjølvsagt den store vinnaren PAINTBALL.
Det vert sett opp buss for alle, masse god mat, felles aktivitetar og kveldskonsert. Dette til ein vldig låg pris, for at alle skal kunna vera med. Dei som bidreg til dette er alle kommunane og deira ungdomsråd, Hardangerrådet.  Sparebankstiftinga har også gjeve gåve ved to av arrangementa.
Me startar det heile med bli-kjend aktivitetar og god mat på kvelden. 
Dette  er sjølvsagt eit nulltoleranse for alkohol og andre rusmiddel!

Film frå aktivitetshelg i Eidfjord 2012; http://www.youtube.com/watch?v=32VNnuZI-Rg 

 
Aktivitetshelg for ungdom i Hardanger