Hardangerrådet

SAMFERDSELSPLAN FOR HARDANGER 2014 - 2018

Hardangerrådet iks har i 2012 utarbeidd ein oppdatert Samferdselsplan for Hardanger.
Samferdsleplan
Denne planen gjev oversyn over fråsegn frå Hardangerrådet til vegeigarane Stat og Fylke og kollektivselskapet Skyss. Hardangerrådet har oppdatert prioriteringslista for vegutvikling for dei komande 5 åra.

Samferdselsplan for Hardanger er eit dokument som fortel om forventningane frå Hardanger på transportsektoren. Det er alvorleg at 40% av riksvegane og dei overordna fylkesvegane i regionen manglar gul stripe.

Klikk her for å lasta ned samferdselsplanen