toppbanner-HR

SAMFERDSELSPLAN FOR HARDANGER 2014 - 2018

Hardangerrådet iks har i 2012 utarbeidd ein oppdatert Samferdselsplan for Hardanger.
bb_165
Denne planen gjev oversyn over fråsegn frå Hardangerrådet til vegeigarane Stat og Fylke og kollektivselskapet Skyss. Hardangerrådet har oppdatert prioriteringslista for vegutvikling for dei komande 5 åra.

Samferdselsplan for Hardanger er eit dokument som fortel om forventningane frå Hardanger på transportsektoren. Det er alvorleg at 40% av riksvegane og dei overordna fylkesvegane i regionen manglar gul stripe.

Klikk her for å lasta ned samferdselsplanen