toppbanner-HR

AKTIVITET OG PROSJEKT

Coullage%20HK%202022x

Hardangerkonferansen 2022

Hardangerkonferansen 2022 på Thon Hotel Sandven 9.-10.11.2022

Hovudtema er:

Styring og bruk av eigne ressursar?

Dei andre overskriftene er:
  • Attraktivitet/rekruttering/bustad/kompetanse
  • Såkornfond/kapitaltilgang
  • Arrangementsturisme
  • Kraft/kraftsituasjonen/grøne energiløysingar

Presentasjonane finn du her:  
bb_140

Regionalt næringsfond

Hardangerrådet har frå 2004 til 2014 årleg fått midlar til Regional Næringsutvikling, løyvde av Hordaland fylkeskommune med grunnlag frå Statsbudsjettet kap 551 post 60.  Hardangerrådet har teke ansvaret for forvaltninga av midlane og kallar det Regionalt Næringsfond Hardanger(RNH).
Les meir >>
bb_166

Hardanger 2030

Hardanger 2030 er fellestittelen på eit langsiktig arbeid i og for regionen Hardanger framover mot årstalet 2030.
Les meir >>
Samhandling

Samhandlingsreforma

Prosjekt Samahandlingsreforma i Hardanger vart etablert i 2010, og avslutta no i 2015.
Les meir >>


Prosjektoversikt

Her er ein oversikt på dei prosjekta Hardangerrådet er pådrivar i, driv sjølv og saman med andre.
Last ned pdf