toppbanner-HR

HARDANGERRÅDET

HR%2008_09_2023

Regionrådet 2023

Regionrådet er i 2023 dei 4 ordførane i Hardanger.  Dei er representantskapet i Hardangerrådet.  Ny rådsorførar er Roald Aga Haug, Ullensvang kommune.
Les meir her
Eidfjord kommune: Ordførar Anders Vatle (Sp), Vararådsordførar
Kvam herad: Ordførar Torgeir Næss (Ap), 
Ullensvang kommune: Ordførar Roald Aga Haug (Ap), Rådsordførar
Ulvik herad: Ordførar Hans Petter Thorbjørnsen (Ap)
Hardingtingetc%202016

Hardingtinget

Hardingtinget er samansett av formannskapa i dei 4 Hardangerkommunane, totalt 28 representantar inklusive ordførarane.
Eidfjord, og Ulvik har 5 representantar kvar.
Kvam og Ullensvang har 9 representantar kvar.
Les meir her
 
Epleblom%2010

Rådmannsforum

Dei 4 rådmenna i Hardanger utgjer Rådmannsforum 
Les meir her
Eidfjord kommune: Magnus Steigedal
Kvam herad: Anita Hesthamar
Ullensvang kommune: Ole-Jørgen Jondahl, leiar i Rådmannsforum 2022/2023
Ulvik herad: Thore Hopperstad


 
IMG_0302

Team Hardanger

Team Hardanger (TH) er eit fagleg nettverk mellom næringskontaktane og etablerarrettleiarane i kommunane/herada i Hardanger.     Les meir her

Eidfjord kommune: Lisbeth B. Celik
Kvam herad: Jan Tjosås
Ullensvang kommune: Randi Rykkje
Ulvik herad: Mona Hellesnes - leiar
Hardanger og Voss Næringshage: Mina Evjen
Næringshagen i Ullensvang: Sveinung Føllesdal
Visit Hardangerfjord: Andreas Skogseth