KVAM HERAD

Kommunen grensar i nord mot Voss og Vaksdal, i aust mot Granvin, i sør mot Kvinnherad, og i vest mot Fusa ogSamnanger. I aust ligg Hardangerfjorden og på austsida av fjorden ligg Ullensvang og Jondal.

Kvam ligg om lag ein times køyring frå Bergen. Kommunen har tre tettstadar: Norheimsund, Øystese og Ålvik og mange mindre bygder, mellom anna Strandebarm, Fykse, Innstranda, Mundheim, Omastrand, Steinsdalen, Tørvikbygd ogVikøy. Fjellplatået mot Bergen vert kalla Kvamskogen og er ein populær utfartsstad for bergensarar og andre hordalendingar. På Kvamskogen er det kring 1500 hytter, 16 skitrekk og 50 km langrennsløyper.

Kvam er ein av dei få kommunane i landet som nyttar nemninga «herad» i staden for «kommune». Ein person som kjem frå Kvam herad vert gjerne kalla ein kvemming.

Kjelde: Wikipedia