KOMMUNANE I HARDANGER

Hardanger er landskapet langs og omkring Hardangerfjorden i Hordaland. Området startar i Kvam og Jondal i vest og fylgjer fjorden heilt inn til tettstaden Eidfjord i aust og sørover langs Sørfjorden til Odda, samt kringliggjande fjellområder som blant anna inkluderer Kvamskogen og deler av Hardangervidda og Folgefonna (Norges tredje største isbre).