Forskingsprosjekt Fjernarbeidsplassar

Forskingsprosjekt Fjernarbeidsplassar
Eit forskningsprosjekt eigd av NORCE og Hardangerkommunane, som ser på kva moglegheiter auka bruk av fjernarbeidsplassar kan skapa for vår region.
Hovudhypotesen er “Fabrikkparadigmet har sperret for en utvikling der man selv kan velge hvor man vil bo, uavhenging av hvor arbeidsgiver er”.
Faktum er at 50% av alle jobbar i Noreg kan utførast kor som helst.
Prosjektet skal blandt anna greia ut om marknad og potensiale for fjernarbeid her og kva arbeidsgjevarar gjer for å tilretteleggja for fjernarbeid.
Prosjektet er igang og fortset inn i 2024.
Presentasjon 1
Presentasjon 2