HARDANGER KULTURRÅD

Hardanger kulturråd er eit samarbeids – og rådgjevande organ oppretta av dei sju hardangerkommunane Ullensvang, Odda, Jondal, Kvam, Ulvik, Granvin og Eidfjord.

Rådet arbeider med kultursaker og tildeler regionale kulturmidlar. Det skal leggjast vekt på at kulturtiltaka fremjar samhald, samhandling, næringsutvikling og styrkjer Hardangerkjensla. Rådet er eit rådgjevande organ i kultursaker i høve regionsrådet Hardangerrådet.

Regionale kulturmidlar vert lyst ut ein gong i året i lokalpressa og på heimesidene til hardangerkommunane. Skriftelege søknader må sendast innan søknadsfristen.
Neste tildeling vert hausten 2017. Det kjem utlysing på kommunane sine heimesider samt sosiale medier.

Retningslinjer for søknadane er : 
1. Nye tiltak skal prioriterast.
2. Det skal leggast vekt på at tiltaka fremjar regionalt samhald og samhandling, og såleis styrkjer Hardangerkjensla.
3. Det skal også leggast vekt på at tiltaka også fremjar næringsutvikling.
4. Tiltaka må femna om fleire kommunar

Hardanger kulturråd sine medlemer er kulturleiarane i dei sju Hardangerkommunane. Leiaroppgåva går på omgang mellom kulturleiarane. I perioden 2016-2017 er det Eidfjord kommune som har det administrative ansvaret og kultursjef Lisbeth Bygstad Celik er leiar av kulturrådet.

Kontakt: 
Lisbeth Bygstad Celik
Kultursjef Eidfjord kommune
Simadalsvegen 1,
5783 EIDFJORD
Mobil +47 976 33 956
Sentralbord +47 53 67 35 29
mail: lisbeth.bygstad.celik@eidfjord.kommune.no
Hardangerrådet
Postadresse: 
Postboks 78, 5782 Kinsarvik
Besøksadresse: 
Kjobergbygget, Kinsarvik

Tlf: 53 67 14 50    
E-post: post@hardangerraadet.no
Følg oss
facebook
twitter
instagram
Hardangerrådet
Postadresse: 
Postboks 78, 5782 Kinsarvik
Besøksadresse: 
Kjobergbygget, Kinsarvik

Tlf: 53 67 14 50    
E-post: post@hardangerraadet.no
Følg oss
facebook
twitter
instagram
Lenkjer