toppbanner-HR
TH%20studietur%20p%C3%A5%20tunet

TEAM HARDANGER

Team Hardanger (TH) er eit fagleg nettverk mellom næringskontaktane og etablerarrettleiarane i kommunane/herada i Hardanger.

Desse er i dag:

Jan Tjosås, Kvam herad - Leiar
Reidun H. Dalseth, Jondal kommune
Helga Helleland, Ullensvang herad
Lisbeth B. Celik, Eidfjord kommune
Thore Hopperstad, Ulvik herad 
Olav Seim, Granvin herad
Kristian Bondhus-Jensen, Odda kommune
Heidi T. Ryste, Næringshagen i Odda
Sigmund Vereide, Næringshagen i Hardanger

Last ned mandat Team Hardanger godkjent 23.01.2015 (pdf)