TEAM HARDANGER

Team Hardanger (TH) er eit fagleg nettverk mellom næringskontaktane og etablerarrettleiarane i kommunane/herada i Hardanger.

Desse er i dag:

Jan Tjosås, Kvam herad - Leiar
Reidun H. Dalseth, Jondal kommune
Helga Helleland, Ullensvang herad
Lisbeth B. Celik, Eidfjord kommune
Thore Hopperstad, Ulvik herad 
Olav Seim, Granvin herad
Kristian Bondhus-Jensen, Odda kommune
Heidi T. Ryste, Næringshagen i Odda
Sigmund Vereide, Næringshagen i Hardanger

Last ned mandat Team Hardanger godkjent 23.01.2015 (pdf)
This project is co-funded by the European Union
Hardangerrådet
Postadresse: 
Postboks 78, 5782 Kinsarvik
Besøksadresse: 
Kjobergbygget, Kinsarvik

Tlf: 53 67 14 50    
E-post: post@hardangerraadet.no
Følg oss
This project is co-funded by the European Union
Hardangerrådet
Postadresse: 
Postboks 78, 5782 Kinsarvik
Besøksadresse: 
Kjobergbygget, Kinsarvik

Tlf: 53 67 14 50    
E-post: post@hardangerraadet.no
Følg oss
Lenkjer