toppbanner-hr

ETABLERARTENESTA I HARDANGER

Hardangerrådet har som ein av strategiane for arbeidet i rådet å ta ansvar for etablerarteneste i regionen og støtta kommunane i arbeidet med næringsutvikling.

Kommunale kontaktpersonar
Eidfjord: Geir Underhaug - Eidfjord kommune
Granvin: Olav Seim – Granvin herad
Ulvik: Natalie Golis - Ulvik herad
Jondal: Reidar Isdal - Jondal kommune
Kvam : Jan Tjosås – Kvam herad
Odda: Øyvind Stueland– Næringshagen i Odda
Ullensvang: Øyvind Stueland - Næringshagen i Odda
Hardangerrådet v/ Jostein Eitrheim kan også kontaktast.

Team Hardanger
I regi av Hardangerrådet iks er det etablert eit fellesforum for desse etablerarkontaktane der dagleg leiar Jostein Eitrheim er ansvarleg og Tone Søgaard i Handalag Opplæring er teamleiar.

Etablerarskulen i Hordaland er lagt til Etablerersenteret i Bergen
I dag er etablerartenesta i Hordaland organisert via Etablerersenteret i Bergen. Dei har fått i oppdrag å tilby denne offentlege tenesta til alle i Hordaland. Dei tilbyr etablererkurs og rådgiving til etablerarar, gründerar, oppstartsbedrifter og entreprenørar. Trenger du hjelp til å koma i gang med din forretningsidé eller vidareutvikla ei etablert bedrift, så har dei brei erfaring innan forretningsplanlegging. Etablerarsenteret er eit offentleg tilbud. Det er finansiert gjennom eit spleiselag mellom Hordaland fylkeskommune og 22 andre kommunar i Hordaland. Kurs og rådgjeving vert stort sett tilbydd i Bergen, og alle er velkomne dit. For meir informasjon om tenesta og kursplan gå inn på: ETABLERERSENTERET.NO
bb 103
kom-an-ny

Kom-an.no

Kom-an.no er nettstaden for eldsjeler og gründerar i Hordaland som treng hjelp for å kome i gang med ein bedriftsidé eller eit prosjekt.
Les meir >>
IS Fjordvegen
Film Location Hardanger
Kom an - vegvisar for nyskaping i Hordaland
flag of europe svg
This project is co-funded by the European Union
Hardangerrådet
Postadresse: 
Postboks 78, 5782 Kinsarvik
Besøksadresse: 
Kjobergbygget, Kinsarvik

Tlf: 53 67 14 50    
E-post: post@hardangerraadet.no
Følg oss
facebook
twitter
instagram
IS Fjordvegen
Kom an - vegvisar for nyskaping i Hordaland
Film Location Hardanger
flag of europe svg
This project is co-funded by the European Union
Hardangerrådet
Postadresse: 
Postboks 78, 5782 Kinsarvik
Besøksadresse: 
Kjobergbygget, Kinsarvik

Tlf: 53 67 14 50    
E-post: post@hardangerraadet.no
Følg oss
facebook
twitter
instagram
Lenkjer