toppbanner-hr

ETABLERARTENESTA I HARDANGER

Hardangerrådet har som ein av strategiane for arbeidet i rådet å ta ansvar for etablerarteneste i regionen og støtta kommunane i arbeidet med næringsutvikling.

Kommunale kontaktpersonar
I samarbeid med Hordaland Fylkeskommune har kommunane/herada i Hardanger skrive partnarskapsavtalar om etablerarteneste. Det tyder at alle kommunar/herad har ein person som har fått opplæring til å vera etablerarettleiar for deg som enten vil starta sjølv/saman med andre eller som har ei verksemd du vil vidareutvikla. Desse er:
Eidfjord: Geir Underhaug - Eidfjord kommune
Granvin: Olav Seim – Granvin herad
Ulvik: Natalie Golis - Ulvik herad
Jondal:  Jondal kommune 
Kvam : Jan Tjosås – Kvam herad
Odda: Marie Opheim Fadnes – Næringshagen i Odda
Ullensvang: Marie Opheim Fadnes - Næringshagen i Odda
Hardangerrådet v/ Jostein Eitrheim kan også kontaktast.

Team Hardanger
I regi av Hardangerrådet iks er det etablert eit fellesforum for desse etablerarkontaktane der dagleg leiar Jostein Eitrheim er ansvarleg og Tone Søgaard i Handalag Opplæring er teamleiar. 

Etablerarskulen i Hardanger
I avtale med Hordaland Fylkeskommune har Hardangerrådet iks ansvar for å gje opplæring til etablerarar i regionen. Dette er organisert som grunnkurs og temakurs. SJÅ VEDLEGG som fortel om korleis dette er organisert år for år.
bb 103
kom-an-ny

Kom-an.no

Kom-an.no er nettstaden for eldsjeler og gründerar i Hordaland som treng hjelp for å kome i gang med ein bedriftsidé eller eit prosjekt.
Les meir >>
IS Fjordvegen
Film Location Hardanger
Kom an - vegvisar for nyskaping i Hordaland
flag of europe svg
This project is co-funded by the European Union
Hardangerrådet
Postadresse: 
Postboks 78, 5782 Kinsarvik
Besøksadresse: 
Kjobergbygget, Kinsarvik

Tlf: 53 67 14 50    
E-post: post@hardangerraadet.no
Følg oss
facebook
twitter
instagram
IS Fjordvegen
Kom an - vegvisar for nyskaping i Hordaland
Film Location Hardanger
flag of europe svg
This project is co-funded by the European Union
Hardangerrådet
Postadresse: 
Postboks 78, 5782 Kinsarvik
Besøksadresse: 
Kjobergbygget, Kinsarvik

Tlf: 53 67 14 50    
E-post: post@hardangerraadet.no
Følg oss
facebook
twitter
instagram
Lenkjer