toppbanner-HR

ETABLERARTENESTA I HARDANGER

Hardangerrådet har som ein av strategiane for arbeidet i rådet å ta ansvar for etablerarteneste i regionen og støtta kommunane i arbeidet med næringsutvikling.

Kommunale kontaktpersonar
Eidfjord: Geir Underhaug - Eidfjord kommune
Granvin: Olav Seim – Granvin herad
Ulvik: Thore Hopperstad - Ulvik herad
Jondal: Reidar Isdal - Jondal kommune
Kvam : Jan Tjosås – Kvam herad
Odda: Øyvind Stueland– Næringshagen i Odda
Ullensvang: Øyvind Stueland - Næringshagen i Odda
Hardangerrådet v/ Jostein Eitrheim kan også kontaktast.

Team Hardanger
I regi av Hardangerrådet iks er det etablert eit fellesforum med navn Tem Hardanger (TH). Det er koordinert av Hardangerrådet iks og leiarvervet går på omgang.
TH er eit nettverk av Hardanger sine kommunale og regionale næringsansvarlege og etablerarrettleiarar. Næringshagane er også faste medlemmer i TH.

Etablerarskulen i Hordaland er lagt til Etablerersenteret i Bergen
I dag er etablerartenesta i Hordaland organisert via Etablerersenteret i Bergen. Dei har fått i oppdrag å tilby denne offentlege tenesta til alle i Hordaland. Dei tilbyr etablererkurs og rådgiving til etablerarar, gründerar, oppstartsbedrifter og entreprenørar.
Treng du hjelp til å koma i gang med din forretningsidé eller vidareutvikla ei etablert bedrift, så har dei brei erfaring innan forretningsplanlegging. Etablerarsenteret er eit offentleg tilbud. Det er finansiert gjennom eit spleiselag mellom Hordaland fylkeskommune og 22 andre kommunar i Hordaland. Kurs og rådgjeving vert stort sett tilbydd i Bergen, og alle er velkomne dit. For meir informasjon om tenesta og kursplan gå inn på: www.etablerersenteret.no
bb_103
kom-an-ny

Kom-an.no

Kom-an.no er nettstaden for eldsjeler og gründerar i Hordaland som treng hjelp for å kome i gang med ein bedriftsidé eller eit prosjekt.
Les meir >>